2021-05-19 Artykuł

Liczba pacjentów z ranami przewlekłymi wciąż nie ulega zmniejszeniu. Pomimo rosnącej wiedzy dotyczącej leczenia ran, jak i wielu wprowadzonym innowacjom w obrębie dezynfekcji, opatrunków oraz oczyszczania ran, leczenie nadal pozostaje wyzwaniem, gdzie nie zawsze odnosimy sukcesy. Na przebieg leczenia ran wpływa wiele składowych, które należy brać pod uwagę. Do czynników tych można zaliczyć: wiek pacjenta, choroby współistniejące, niedożywienie, brak ruchu, osłabiony układ odpornościowy, niedokrwienie, stosowanie niewłaściwych opatrunków, umiejętności personelu medycznego, zakażenie i stan zapalny w ranie, niewidoczny wróg każdego rodzaju rany – biofilm bakteryjny.

Obecność biofilmu zawsze prowadzi do wydłużenia okresu zakażenia bakteryjnego i stymuluje wywołanie przewlekłej reakcji zapalnej.

Najprościej biofilm można opisać jako ustrukturyzowaną społeczność drobnoustrojów (bakteryjna jedno- lub wielogatunkowa, m.in. grzybicza), zdolną do samoobrony, cechującą się wysoką zdolnością adaptacyjną oraz opornością na reakcje immunologiczne organizmu i środki przeciwdrobnoustrojowe, takie jak antybiotyki i antyseptyki.

Biofilm bakteryjny to śluzowa masa składająca się z polisacharydów, białek, glikolipidów, bakteryjnego DNA żyjących lub obumarłych mikroorganizmów. 

Copyright © Medyk sp. z o.o