2021-09-15 Artykuł

Choroby sercowo-naczyniowe stanowią główną przyczynę zgonów na obszarze Unii Europejskiej. Do ich rozwoju często prowadzi zbyt wysokie stężenie aterogennej frakcji cholesterolu, związanej z lipoproteinami o niskiej gęstości – LDL. Obniżenie stężenia cholesterolu LDL do zalecanych poziomów jest szczególnie ważne u pacjentów z grup wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. W farmakoterapii hipercholesterolemii lekami pierwszego wyboru są inhibitory reduktazy HMG-CoA (statyny). W przypadku braku uzyskania docelowego stężenia cholesterolu frakcji LDL dodaje się do leczenia ezetymib.

Jest to także substancja stosowana w monoterapii w leczeniu hipercholesterolemii, w przypadku braku tolerancji statyn. Ezetymib to skuteczny i bezpieczny lek, którego mechanizm działania polega na wybiórczym hamowaniu wchłaniania cholesterolu i pochodnych steroli roślinnych z jelit. Jego sposób działania rożni się więc od mechanizmów działania innych leków hipolipemizujących. Dołączając ezetymib do innego preparatu obniżającego poziom cholesterolu, uzyskuje się efekt addycyjny. W Polsce dostępne są preparaty zawierające w swoim składzie sam ezetymib, ale też leki łączone – z ezetymibem i statyną w jednej tabletce.

W pracy przedstawiono aktualną strategię terapii hipercholesterolemii w zależności od oszacowanego całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego. Skupiono się na roli ezetymibu, leku hamującego wchłanianie cholesterolu oraz steroli roślinnych z jelit, o innym od statyn mechanizmie działania.

Copyright © Medyk sp. z o.o