2021-11-10 Aktualności

Grant na zdrowie

II edycja programu

Gedeon Richter oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ogłaszają II edycję programu, który dedykowany jest działaniom na rzecz poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet. Dwie wyróżnione organizacje pacjentów otrzymają grant w wysokości 20 000 zł na realizację zwycięskich projektów. Zgłoszenia można nadsyłać do 15.12.2021 r. 

I edycję konkursu „Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom” ogłoszono w październiku 2020 r. Nadesłane zostały 44 projekty, w których organizacje przedstawiały swoje inicjatywy na spełnienie najpilniejszych potrzeb związanych z obszarem zdrowia kobiet.

 

Pomoc w macierzyństwie

Jednym z największych wyzwań systemu ochrony zdrowia w Polsce jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów, na co może wpłynąć m.in. rozwinięcie systemu informacji i poszerzanie zasobu wiedzy pacjentów o zdrowiu i leczeniu. 

Niewystarczająca wiedza pacjentów dotycząca ich choroby to zjawisko powszechne. W naszej działalności bardzo często spotykamy się z niepokojącym dylematem kobiet posiadających schorzenia lub wadę wzroku, dotyczącym decyzji o macierzyństwie. Obawiają się one, że ciąża może wpłynąć na znaczne pogorszenie wady lub nawet całkowitą utratę wzroku. Kobiety te mają też trudności w dotarciu do fachowej wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży i prawidłowych zachowań w czasie jej trwania. Stąd też powstał pomysł na stworzenie poradnika dla kobiet z wadami wzroku wyjaśniającego pojawiające się wątpliwości i obawy związane z ciążą – tłumaczy  Elżbieta Oleksiak, Kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych, laureata nagrody głównej w I edycji Konkursu „Grant na zdrowie”.

 

Wsparcie dla mam dzieci z niepełnosprawnością

Jakość przestrzegania zaleceń terapeutycznych zależy od wielu czynników. Ze strony pacjenta mogą to być czynniki związane z funkcjonowaniem poznawczym, satysfakcją z życia czy poczuciem kontroli. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, starszych czy dzieci, ogromną rolę w leczeniu spełnia opiekun osoby chorej.

Widząc, jak ważna jest rola matki w opiece nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca (WWS), przygotowaliśmy projekt cyklu warsztatów mających nie tylko dostarczyć im niezbędną wiedzę, ale też uświadomić potrzebę zadbania o własną kondycję, zdrowie fizyczne i psychiczne. Nagroda w Konkursie Grant na zdrowie pozwoli nam zrealizować plan poprawy jakości życia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością – wyjaśnia Katarzyna Parafianowicz z Fundacji Serce Dziecka, drugiego laureata nagrody głównej w I edycji Konkursu „Grant na zdrowie”

Z wielką przyjemnością przystępujemy do kolejnej edycji programu „Grant na zdrowie”, ponieważ inicjatywa ta całkowicie wpisuje się w fundamentalne działanie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, jakim jest wsparcie i rozwój organizacji pacjentów w Polsce (...) Organizacje pacjentów bardzo dobrze znają te potrzeby, dzięki czemu w prezentowanych projektach zawsze kierują się dobrem pacjenta i starają się odpowiadać na oczekiwania swoich odbiorców. Udzielone granty umożliwią realizację tych inicjatyw  mówi Igor Grzesiak, Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o