2021-11-15 Artykuł

Na podstawie danych opublikowanych przez NFZ w internecie przeprowadzono analizę rynku leków refundowanych dostępnych w aptekach w 2020 r. w przeliczeniu na określone dzienne dawki – DDD, według danych publikowanych przez WHO Collaborating Centre for Drug Statistic Methodology, Oslo. Analizowano dane dotyczące 422,42 mln opakowań leków firmowych o wartości 12,6 mld PLN.

W aptekach zrealizowano ok. 2,67 mln opakowań aptecznych objętych refundacją o wartości ok. 432,6 mln PLN. Przy założeniu, że 1 opakowanie apteczne wystarczy na 14 dni stosowania leku, można przyjąć, że dodatkowa wartość DDD wyniosła ok. 37,4 mln DDD, tj. ok. 0,3% więcej niż łączna dla leków firmowych. Z przedstawionych danych wynika, że w 2020 r. wartość rynku leków refundowanych w aptekach wzrosła o 3,17%, a liczba opakowań zmalała o 1,77%. Współpłatność pacjentów do leków refundowanych obniżyła się o 3,31% do wartości 25,42% ceny leku.

Copyright © Medyk sp. z o.o