2022-01-05 Aktualności

Stanowisko ZPA PharmeNET

Projekt o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

ZPA PharmeNET przekazało Wiceministrowi Zdrowia Maciejowi Miłkowskiemu swoje stanowisko dotyczące projektu o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.  Szczególnie niepokojące, zdaniem ZPA PharmeNET, są zmiany w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, odnoszące się do sposobów finansowania leków recepturowych. Projektowane przepisy znacząco obniżą rentowność wykonywania leków recepturowych, na czym stracą nie tylko apteki, ale przede wszystkim pacjenci korzystający ze zindywidualizowanej terapii z ich wykorzystaniem, wymagającej systematycznego i długotrwałego stosowania danego preparatu.

Copyright © Medyk sp. z o.o