2022-01-19 Artykuł
Od stycznia 2020 r. w światowych laboratoriach na etapie przedklinicznym przeprowadzono badania ponad 200 kandydatów na szczepionki anty-Covid-19, z których ok. 70 doszło do etapu badań klinicznych. W Unii Europejskiej dopuszczone zostały szczepionki mRNA kodujące białko kolca S (spike) wirusa: BNT162b2 (Pfizer/ BioNTech), mRNA1237 (Moderna). Dopuszczona jest również szczepionka ChAdOx1 (Oxford-AstraZeneca) oraz jednodawkowa szczepionka Ad26 Janssen (Johnson & Johnson), w których wektorem jest adenowirus.
Z końcem 2021 r. Europejska Agencja Medyczna EMA dopuściła warunkowo szczepionkę Nuvaxovid CoV2373 (Novavax/EMA/717890/2021), podawaną domięśniowo w 0,5 ml objętości. Szczepionka składa się ze stabilizowanych rekombinowanych trimerów pełnej długości białek kolca wirusa SARS--CoV-2 (5 μg, sekwencja Wuhan-Hu-1), produkowanych w postaci nanocząsteczek z saponinami (50 μg adjuwantu Matrix-M) [1]. EMA zaleciła przyznanie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu szczepionki Novavax o nazwie Nuvaxovid (NVX) w celu zapobiegania infekcji koronawirusemu osób w wieku od 18 lat. Szczepionka jest stabilna w temperaturze lodówki (2–8 0C).

Copyright © Medyk sp. z o.o