2022-01-25 Aktualności

27 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia wskazujące 6 badań diagnostycznych, które będzie można wykonać w aptece. Pakiet umożliwia przeprowadzenie testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2. Pozostałe badania to: test stężenia glukozy we krwi, kontrola panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy), szybki test do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu streptoccocus z grupy A oraz helicobacter.

Takie rozwiązanie to odpowiedź resortu na apele branży aptecznej, ale przede wszystkim na potrzeby pacjentów. Usługi opieki farmaceutycznej, w tym badania diagnostyczne, mogą stanowić potężne odciążenie dla systemu ochrony zdrowia oraz służą lepszemu wykorzystaniu wiedzy, kompetencji i doświadczenia polskich farmaceutów.

Na naszych oczach apteka zmienia swój paradygmat z miejsca, w którym otrzymuje się leki, na pełnowymiarową placówkę ochrony zdrowia. Celem nadrzędnym jest dziś zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zgłaszającym się do aptek pacjentom, jak i personelowi fachowemu – podkreśla Marcin Piskorski, prezes zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzenie stanowi tym samym milowy krok ku rozwiązaniom stosowanym od dawna w Europie. W większości państw Unii Europejskiej apteki świadczą usługi związane z profilaktyką, takie jak: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badanie stężenia glukozy we krwi, badanie poziomu cholesterolu czy pomiar masy ciała. W kilkunastu krajach UE dostępne są także bardziej zaawansowane usługi opieki farmaceutycznej, takie jak: przegląd lekowy, konsultacje odnośnie do chorób przewlekłych (nadciśnienie, cukrzyca, astma), wsparcie terapii nowym lekiem, instruktaż obsługi inhalatora oraz pomoc w rzuceniu palenia.

Wymienione w rozporządzeniu badania diagnostyczne, z wyjątkiem badania w kierunku SARS-CoV-2, nie będą finansowane ze środków publicznych. Wykonanie testu antygenowego przez farmaceutę będzie możliwe po ukończeniu przez niego szkolenia teoretycznego w zakresie przeprowadzania takiego badania. Warto w tym kontekście pamiętać o konieczności zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i procedur mających na celu dbałość o bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i farmaceutów wykonujących tego typu testy. Wprowadzając możliwość testowania na obecność wirusa SARS-CoV-2 trzeba mieć m.in. na uwadze czas oczekiwania na wynik, podczas którego należy zapewnić maksymalne wyeliminowanie możliwości kontaktu pacjenta z podejrzeniem zakażenia z osobami zdrowymi.

Copyright © Medyk sp. z o.o