2022-04-29 Aktualności

Ochrona prawna farmaceutów

Pierwsze czytanie poselskiego projektu

28 kwietnia br. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty (druk nr 2114). Celem projektu, złożonego przez posłów Lewicy, było nadanie farmaceutom ochrony prawnej jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Naczelna Rada Aptekarska, zwracając w piśmie z dnia 12 kwietnia br. do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, w pełni poparła zaproponowane w projekcie rozwiązanie prawne, wskazując, że farmaceuci wykonujący swoje obowiązki zawodowe są celem zwiększonej liczby fizycznych ataków agresji, a apteki – placówki ochrony zdrowia publicznego, ulegają aktom wandalizmu. Naczelna Rada Aptekarska wskazała również, że ochroną prawną jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym, objęci są przedstawiciele innych zawodów medycznych – lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni.

 

Jako pierwszy podczas posiedzenia, głos zabrał poseł Krzysztof Śmiszek (Lewica), który uzasadniał procedowaną zmianę:

Projekt jest niezwykle istotny dla wielu tysięcy polskich farmaceutów, którzy w aptekach wykonali blisko 2 mln szczepień. Niestety ,podczas realizacji szczepień niejednokrotnie dochodzi do incydentów, w których aptekarze czują się zagrożeni. Ci, którzy podważają istnienie pandemii ,wyładowują swoją złość (…) w sposób niezwykle agresywny. Mamy zatem przypadki demolowania aptek, niezgody na noszenie maseczek w aptekach (…). Ten projekt wprowadza poczucie bezpieczeństwa i wsparcia ze strony państwa dla tych, którzy wykonują tego rodzaju świadczenia (…). Farmaceuci to samodzielny zawód medyczny, a apteki to placówki ochrony zdrowia publicznego (…) istnieje konieczność wprowadzenia tego typu rozwiązania – wskazywał poseł.

Do zmiany prawa odniósł się także wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, który w imieniu strony rządowej przekazał negatywne stanowisko dla proponowanych poprawek do ustawy o zawodzie farmaceuty.

Jest przygotowana poprawka wpisująca się w opinię strony rządowej, która reguluje dwie sprawy: ochrona dla farmaceuty będzie taka sama jak w przypadku innych zawodów medycznych, poprawką zostaną objęci również technicy farmaceutyczni. Ustawa zmieni również tytuł – wskazywał przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos (PiS).

Poseł Latos podziękował również wiceministrowi oraz wnioskodawcy projektu za elastyczne podejście do inicjatywy i szukanie odpowiedniego rozwiązania, a przedstawicielom zawodu farmaceuty za zaangażowanie.

W trakcie posiedzenia głos zabrał również przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej – Marcin Repelewicz:

W imieniu farmaceutów chciałbym Państwu podziękować za pochylenie się nad problemem. Cieszy nas (…) wprowadzenie stosownych rozwiązań, które dają nadzieję na to, że wykonywanie zawodu w aptece będzie bezpieczne i będzie mogło być wykonywane z korzyścią dla pacjentów naszych aptek (…) – podkreślał prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

 

Zdecydowaną większością głosów, Komisja Zdrowia przegłosowała wniesione w trakcie posiedzenia poprawki oraz cały projekt ustawy. Za jej przyjęciem opowiedziało się 27 posłów, 1 poseł był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrała prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Elżbieta Piotrowska-Rutkowska:

Bardzo dziękuje za przyjęcie poprawek i przychylne odniesienie się do zmiany prawa w zakresie przyznania ochrony prawnej dla farmaceutów i techników farmaceutycznych wykonujących swoje czynności zawodowe w aptece ogólnodostępnej (…) Od dawna spotykamy się zachowaniami agresywnymi, nie tylko w okresie pandemii, ale również przed jej wystąpieniem (…). Dziękuję zarówno w imieniu wszystkich farmaceutów, jak i techników farmaceutycznych – podkreślała prezes.

Copyright © Medyk sp. z o.o