2022-08-31 Aktualności

Komisja Europejska wydała pozwolenie dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej lek FYB201/Ranivisio® (Ranivisio - Ranibizumab), biopodobny do leku referencyjnego Lucentis®. Lek jest stosowany w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) i innymi poważnymi chorobami oka. AMD stanowi najczęstszą przyczyną poważnych zaburzeń widzenia lub ślepoty, szacuje się, że do 2050 r. nawet 77 mln Europejczyków zostanie dotkniętych tym problemem. Konsekwencje AMD niosą ze sobą znaczne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa. Oczekuje się, że coraz częstsze występowanie tej choroby pochłonie znaczne ilości zasobów i funduszy opieki zdrowotnej w całej UE.

 

FYB201 został opracowany przez Bioeq, spółkę joint venture pomiędzy Polpharma Biologics i firmą Formycon.Specjaliści z Polpharma Biologics współuczestniczyli w pracach nad rozwojem leku. Za komercjalizację na terenie UE odpowiedzialna jest firma Teva Pharmaceutical Industries Ltd. EMA to trzecia agencja regulacyjna po MHRA i FDA, która wydała zgodę na dystrybucję biopodobnego ranibizumabu współtworzonego przez Polpharma Biologics.

Ranivisio® (Ranivisio - Ranibizumab) został dopuszczony do leczenia: wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem, cukrzycowego obrzęku plamki żółtej, neowaskularyzacji naczyniówkowej, retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej, obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu naczyń siatkówki (pnia siatkówki żyły środkowej i/lub gałęzi siatkówki żyły środkowej). Skuteczność i bezpieczeństwo leku zostały potwierdzone w badaniu III fazy Columbus AMD i okazały się porównywalne z lekiem referencyjnym.

 

 

Copyright © Medyk sp. z o.o