2022-11-07 Aktualności
W czasopiśmie Cancer, Epidemiology, Biomarkers and Prevention opublikowano wyniki badania oceniającego wpływ spożywania napojów słodzonych cukrem lub słodzikami na ryzyko zgonu z powodu nowotworów. Na początku 28-letniej obserwacji ponad 930 tys. uczestników wypełniło ankietę dotyczącą stylu życia, przewlekłych chorób oraz zwyczajów żywieniowych, w tym ilości spożywanych dziennie słodzonych napojów.
Nie wykazano zwiększonego ogólnego ryzyka zgonu z powodu nowotworów u osób spożywających dziennie co najmniej dwa słodzone napoje. Osoby te miały jednak zwiększone o 5% ryzyko zgonu z powodu nowotworów związanych z otyłością, o 9% z powodu nowotworów jelita grubego i o 17% z powodu nowotworów nerek. Osoby spożywające dziennie co najmniej dwa napoje słodzone słodzikami miały o 5% zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory związane z otyłością oraz o 11% raka trzustki.

Copyright © Medyk sp. z o.o