2022-11-24 Artykuł
Magnez jest dwuwartościowym pierwiastkiem chemicznym bardzo szeroko rozpowszechnionym na ziemi. W organizmie człowieka magnez jest jednym z najważniejszych makroelementów i kofaktorem > 300 enzymów. Mimo dużego rozpowszechnienia magnezu w środowisku oraz jego występowania w wielu pokarmach, może dochodzić do niedoborów tego pierwiastka. Szczególnie dotyczy to osób spożywających produkty ubogie w magnez, ludzi bardzo aktywnych fizycznie, a także pacjentów poddawanych terapii diuretykami. W przypadku łagodnych niedoborów magnezu dobrą opcją terapeutyczną jest stosowanie organicznych związków magnezu podawanych doustnie. W wielu badaniach wykazano, że są one lepiej wchłanialne niż nieorganiczne sole magnezu.
 
Podstawowe dane przedstawiające zawartość magnezu w organizmie człowieka:
• ciało dorosłego człowieka (średnio o masie ok. 70 kg) zawiera ok. 20–35 g tego pierwiastka;
• ok. 55–60% z całej puli magnezu zlokalizowane jest w kościach, ok. 40–45% wewnątrz innych komórek, a ok. 1% w płynie zewnątrzkomórkowym;
• stężenie magnezu we krwi wynosi prawidłowo 0,65–1,25 mmol/l (w 70% występuje w postaci zjonizowanej, pozostała ilość w formie związanej głównie z albuminami).Stężenie magnezu wewnątrz komórek jest ok. 10 razy większe niż we krwi;
• omawiany pierwiastek jest wydalany głównie z moczem; podlega częściowo wchłanianiu zwrotnemu w nerkach.

Copyright © Medyk sp. z o.o