2023-02-22 Artykuł

Rośliny o właściwościach immunomodulujących

– przegląd najważniejszych przykładów

Okres jesienno-zimowy to czas wzmożonej ekspozycji organizmu na powszechnie występujące czynniki chorobotwórcze. Niskie temperatury w połączeniu z większym niż latem narażeniem na patogeny powodują, że ludzki układ odpornościowy musi być cały czas postawiony w stan najwyższej gotowości. Niestety, nierzadko poziom odporności jest zbyt niski, co w konsekwencji przekłada się na liczne zachorowania. Dbałość o niego powinna być zatem w tym okresie czymś normalnym i pożądanym. W tym celu stosuje się różnego rodzaju substancje, w tym także pochodzenia roślinnego. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze przykłady roślin o udowodnionych właściwościach immunomodulujących.

Z czego wynika tak bogate wykorzystanie roślin w medycynie tradycyjnej, jak i tej znanej nam obecnie? Przede wszystkim z mnogości związków aktywnych, jakie zawarte są w licznych surowcach roślinnych. Roślinom służą one przede wszystkim do ochrony przed owadami, bakteriami, wirusami czy też drapieżnikami. W odniesieniu jednak do organizmu człowieka związki te (same lub w połączeniu z innymi) wywierają korzystny wpływ na funkcjonowanie poszczególnych układów ludzkiego ciała.
Dowodem na szerokie wykorzystanie roślin w dzisiejszej medycynie jest fakt, że prawie połowa produkowanych na świecie leków posiada w swoim składzie substancje aktywne pochodzące bezpośrednio z roślin lub zsyntetyzowane na ich wzór.

Copyright © Medyk sp. z o.o