2023-03-10 Artykuł

Lipidy od lat stosowane są jako bezpieczne substancje pomocnicze do tworzenia nanoagregatów lipidowych w formie liposomów przeznaczonych do zastosowań farmakologicznych.

Pozwalają one na zwiększenie rozpuszczalności i stabilności oraz modyfikację biodostępności i/lub farmakokinetyki substancji farmakologicznie czynnych. Z tego powodu są ważnym elementem wielu nowoczesnych terapii farmakologicznych. Agregaty lipidowe są m.in. niezbędnym elementem terapii genetycznych oraz wygodnym narzędziem w modyfikacji układu immunologicznego poprzez ekspozycję terapeutycznie ważnych epitopów. Powstające w wyniku efektu hydrofobowego agregaty lipidowe mogą zawierać w ich strukturze praktycznie wszystkie substancje biologicznie czynne.

Właściwe stosowane nanoagregaty lipidowe umożliwiają osiągnięcie zwiększonej selektywności tkankowej i/lub komórkowej terapii, a co za tym idzie, mogą zredukować toksyczność układową substancji czynnej. Zastosowanie lipidów jako substancji pomocniczych zmienia jakościowo terapie farmakologiczne, czego przejawem jest nowa, oparta na mRNA, szczepionka przeciw COVID-19. W nowoczesnej farmakologii agregat lipidowy pozwala zakodować w jego strukturze to, jak będzie zachowywał się w organizmie, a jego powierzchnia doskonale nadaje się do komunikacji z kompetentnymi komórkami organizmu. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących nanoagregatów lipidowych w postaci liposomów oraz wskazanie na korzyści wynikające z ich stosowania w terapiach farmakologicznych. Wskazano także na zmieniające się w związku z tym paradygmaty farmakologiczne.

Copyright © Medyk sp. z o.o