2023-05-10 Artykuł

Alergiczny nieżyt nosa jest schorzeniem występującym na całym świecie i dotyczy blisko połowy populacji, występuje zarówno u dzieci, młodzieży, jak i u dorosłych. Może występować sezonowo, głównie w okresie pylenia drzew i traw, ale także objawiać się całorocznie, w konsekwencji na narażanie na różne alergeny środowiskowe – pyłki roślin, naskórek zwierząt, odchody stawonogów (m.in. roztocza, karaczany), zarodniki grzybów pleśniowych, substancje chemiczne. Alergiczny nieżyt nosa niezależnie od okresu występowania i długości jego trwania przyczynia się w znaczny sposób do obniżenia jakości życia pacjentów, a także może przyczyniać się do wystąpienia innych schorzeń układu oddechowego.

Alergiczny nieżyt nosa wywołany ekspozycją na alergeny środowiskowe objawia się nie tylko nadmierną obecnością śluzowej wydzieliny z nosa, ale charakteryzuje się również spływaniem wydzieliny po tylnej ścianie gardła, świądem błon śluzowych nosa, uczuciem zatkania, kichaniem. Objawom tym może towarzyszyć także świąd powiek, przekrwienie spojówek oraz ból głowy. 

Prewencja chorób alergicznych, w szczególności alergicznego nieżytu nosa, jest bardzo wysoka. Pierwsze objawy nadwrażliwości na wziewne alergeny środowiskowe, takie jak pyłki roślin, sierść zwierząt, występują już u dzieci w wieku ok. 2 lat. Niemniej jednak alergiczny nieżyt nosa często rozpoczyna się w późniejszym okresie dzieciństwa lub w okresie dojrzewania, ale może wystąpić u pacjentów w każdym wieku. 

Copyright © Medyk sp. z o.o