2023-05-16 Artykuł

Zespół jelita nadwrażliwego to bardzo częsta choroba gastroenterologiczna. Objawia się bólem brzucha związanym z biegunką lub zaparciami. Terapia obejmuje głównie redukowanie objawów, choć coraz więcej doniesień dotyczy leczenia przyczynowego. Jedną z najczęściej diagnozowanych i zgłaszanych przez pacjentów chorób gastroenterologicznych jest zespół jelita nadwrażliwego (IBS). W poniższym artykule przybliżone zostaną najbardziej prawdopodobne przyczyny tego schorzenia, towarzyszące mu objawy i metody radzenia sobie z nimi.

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) to przewlekła choroba funkcjonalna przewodu pokarmowego. Co prawda schorzenie to nadal nazywane jest zaburzeniem czynnościowym, niemniej jednak (zgodnie z nowym nazewnictwem) coraz częściej definiowane jest jako jednostka chorobowa z grupy schorzeń obejmujących interakcje jelitowo-mózgowe. Tak czy inaczej IBS to choroba obecnie nieuleczalna, przewlekła i wywołująca u pacjentów nieprzyjemne i dokuczliwe objawy.

Rozpowszechnienie zespołu jelita nadwrażliwego według różnych źródeł określa się na 20% w populacji ogólnej. A zatem statystycznie jedna na pięć osób zmaga się z problemem występowania u niej IBS.

Copyright © Medyk sp. z o.o