2023-08-23 Artykuł

Wiele roślinnych surowców zielarskich stosowanych jest nie tylko przez przemysł farmaceutyczny, lecz również jako składnik diety. Przykładem prozdrowotnego zastosowania produktów roślinnych w diecie mogą być soki roślinne. Można je otrzymywać z roślin o znanej aktywności biologicznej, co dodatkowo wzmacnia ich wartość prozdrowotną. Napoje takie mogą stanowić interesujący sposób wzbogacenia diety w produkt o wysokiej zawartości witamin, minerałów oraz związków aktywnych charakterystycznych dla danej rośliny. W artykule omówiono skład i właściwości wybranych roślin, dla których dostępne są komercyjnie otrzymywane soki roślinne.

Interesującym trendem, który rozwija się w ostatnich latach, jest stosowanie napojów – soków wyciskanych z roślin, zawierających szerokie spektrum związków aktywnych występujących w roślinie.

Opracowując takie soki producenci mają na celu zapewnienie odpowiednich walorów smakowych, akceptowalnych przez konsumentów, ale przede wszystkim dostarczenie do organizmu dobroczynnych związków – witamin i minerałów, związków polifenolowych oraz innych związków bioaktywnych obecnych w danej roślinie. Zgodnie z założeniami otrzymywanie soku pozwala uzyskać pełne spektrum związków obecnych w roślinie, w przeciwieństwie do procesu ekstrakcji, który zawiera składniki rozpuszczalne w danym rozpuszczalniku.

Copyright © Medyk sp. z o.o