2024-01-23 Aktualności
Włoscy badacze przeprowadzili badanie oceniające wpływ diety na ryzyko zgonu z powodu raka piersi. Do badania włączono ponad 1500 kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym, z wysokim ryzykiem wznowy. Wszystkie chore otrzymały ogólne zalecenia mające na celu zmniejszenie ryzyka nawrotu nowotworu. Grupę eksperymentalną dodatkowo aktywnie zachęcano i wspierano w przejściu na dietę śródziemnomorską, bogatą w ziarna, rośliny strączkowe oraz warzywa o wysokiej zawartości błonnika oraz zalecano unikanie potraw o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych i trans, przetworzonych mięs, potraw i napojów z wysoką zawartością cukru. Dietę chorych oceniano na początku badania, po roku, a następnie co kilka miesięcy. Zgodność z zaleceniami dietetycznymi oceniano za pomocą indeksu dietetycznego opracowanego na potrzeby badania. Pacjentki w grupie interwencyjnej zachęcano również do utrzymywania umiarkowanie intensywnej aktywności fizycznej (30 minut ćwiczeń dziennie) oraz mierzono za pomocą krokomierzy liczbę wykonywanych przez nie kroków, zalecając aby wyniosła ona co najmniej 10 000 dziennie.
W ciągu 5 lat obserwacji odsetek nawrotów raka piersi nie różnił się między obiema grupami. Zauważono jednak, że pacjentki, które w największym stopniu stosowały się do zaleceń żywieniowych, miały o 41% niższe ryzyko nawrotu w porównaniu z tymi, które stosowały się do nich w najmniejszym stopniu. Największy efekt ochronny wysokiego stopnia przestrzegania zaleceń wystąpił u chorych na hormonowrażliwego raka, które otrzymywały tamoksyfen.

Copyright © Medyk sp. z o.o