2024-02-29 Artykuł

Objawy takie jak uczucie zatkania nosa, trudność w oddychaniu przez nos lub obecność nadmiaru wydzieliny w przewodach nosowych występują w przebiegu różnych chorób dróg oddechowych. Schorzenia te mogą mieć charakter zarówno infekcyjny, jak i nieinfekcyjny.

Do chorób infekcyjnych powodujących wspomniane objawy (określane jako ostry, prosty nieżyt nosa) należą zakażenia wirusowe oraz bakteryjne. Dla infekcji wirusowych, czyli stanów zapalnych nosogardła wywoływanych przez kontakt z jednym z >200 różnych wirusów, typowe są patogeny takie jak: rynowirusy, koronawirusy, wirusy grypy, paragrypy, adenowirusy, enterowirusy lub syncytialny wirus oddechowy (ang. respiratory syncytial virus – RSV). Infekcje bakteryjne nosogardła są wywoływane najczęściej przez drobnoustroje, do których należą: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae lub Moraxella catarrhalis.

Do schorzeń nieinfekcyjnych mogących powodować uczucie zatkania nosa i obecność nadmiaru wydzieliny w przewodach nosowych zaliczane są alergie wywołujące alergiczny nieżyt nosa (ang. allergic rhinitis), choroby nowotworowe, wady rozwojowe, urazy lub uzależnienie od substancji obkurczających naczynia błon śluzowych stosowanych miejscowo (czyli od amin sympatykomimetycznych).

W pracy opisano zasady stosowania hipertonicznych roztworów chlorku sodu (łac. Natrium Chloratum – NaCl) w terapii schorzeń przebiegających z utratą pełnej drożności przewodów nosowych. Omówiono także wyniki wybranych badań przeprowadzonych w ostatnich latach, wskazujących na korzyści z zastosowania takiej terapii.

Copyright © Medyk sp. z o.o