2024-05-16 Artykuł

Omówiono wybrane zagadnienia z dokumentu „Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczące leczenia chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą, 2023.” W Wytycznych wprowadzono nowo opracowaną specjalnie dla pacjentów z cukrzycą typu 2 kartę SCORE2-Diabetes. Modyfikacja stylu życia jest zalecana jako podstawowa niefarmakologiczna metoda zapobiegania i leczenia cukrzycy typu 2. W celu redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego rekomendowane jest stosowanie diety śródziemnomorskiej, diety DASH lub diet opartych na produktach roślinnych z dużą zawartością tłuszczów nienasyconych. Przedstawiono znaczenie samokontroli glikemii oraz rekomendacje dotyczące zalecanych leków przeciwhiperglikemicznych i przy dyslipidemii w celu redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego.

Aktualna wersja Wytycznych zawiera rekomendacje dotyczące nie tylko zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym, ale także m.in. stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego, jak też badań przesiewowych, diagnostyki, postępowania niefarmakologicznego w profilaktyce i leczeniu oraz leczenia farmakologicznego chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą. 

Jak podają eksperci opracowujący Wytyczne, przygotowano je, ponieważ:

  • u osób z cukrzycą występuje zwiększone ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych;
  • cukrzyca stanowi główny czynnik ryzyka rozwoju przewlekłej choroby nerek, a choroba ta jest związana z rozwojem chorób sercowo-naczyniowych;
  • współwystępowanie cukrzycy z chorobami sercowo-nerkowymi zwiększa ryzyko zarówno zdarzeń sercowo-naczyniowych, jak i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i zgonu z dowolnej przyczyny.

Copyright © Medyk sp. z o.o