2024-05-24 Artykuł

Witaminy neurotropowe, w tym B1, B6 i B12, są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Ich udział w neurogenezie, mielinizacji, neurotransmisji i regeneracji czyni je niezbędnymi dla rozwoju mózgu, funkcji poznawczych i zdrowia psychicznego. Niedobór może prowadzić do łagodnych, niespecyficznych objawów, ale też poważnych powikłań neurologicznych (polineuropatia, niedowłady, otępienie), hematologicznych (anemia złośliwa) i innych (drgawki, zanik nerwu wzrokowego, zaburzenia neuropsychiatryczne). Przyczyny deficytów to najczęściej niska podaż w diecie (restrykcje żywieniowe, alkoholizm) oraz problemy z wchłanianiem (przewlekłe choroby przewodu pokarmowego, starszy wiek). W wielu przypadkach niedobór dotyczy całej grupy witamin, ale istnieją stany bardziej predysponujące do deficytu tylko jednej z nich (stosowanie niektórych leków, choroby nerek, choroby autoimmunologiczne). Odpowiednia profilaktyka i leczenie niedoborów witamin neurotropowych, bazujące na wiedzy o grupach ryzyka i czujności diagnostycznej, mogą skutecznie zapobiegać wielu poważnym powikłaniom.

Witaminy z grupy B tworzą zróżnicowaną chemicznie grupę związków o dwóch wspólnych cechach: rozpuszczalność w wodzie i funkcja kofaktorów lub prekursorów w kluczowych procesach metabolicznych komórek. Spośród 9 witamin B, tiamina (B1), pirydoksyna (B6) i kobalamina (B12) odgrywają szczególną rolę w układzie nerwowym.

Witamina B1 jest niezbędna w metabolizmie glukozy, gdyż dostarcza energii do procesów zachodzących w komórkach nerwowych, a także do produkcji kwasów nukleinowych, neuroprzekaźników i osłonek mielinowych. Ponadto przypuszcza się, że witamina B1 posiada właściwości antyoksydacyjne.

Witamina B6 działa jako koenzym w syntezie neuroprzekaźników (dopamina, serotonina, GABA), kluczowych dla komunikacji między komórkami nerwowymi. Chroni też układ nerwowy przed szkodliwym działaniem glutaminianu.

Copyright © Medyk sp. z o.o