2024-06-10 Aktualności

Druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej Interdisciplinary Conference on Drug Sciences ACCORD 2024 (23-25 maja 2024 r., Airport Hotel Okęcie w Warszawie) została zorganizowana przez Komitet Naukowy i Organizacyjny Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (WUM). Konferencja odbyła się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora WUM oraz Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego. Wsparcia udzieliły również prestiżowe organizacje, m.in. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Narodowy Instytut Leków, Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Agencja Badań Medycznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komitet Nauk o Terapii i Lekach Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Przemysłu Leków Bez Recepty, Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas, Fundacja „Pro Pharmacia Futura”, Polska Izba Aptekarska oraz Polska Unia Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed.

Motto konferencji: Pharmaceutical innovations across the borders podkreślało różnorodność i interdyscyplinarność poruszanych tematów badań nad lekami. Obejmowały one projektowanie i modelowanie molekularne nowych struktur, syntezę i rozwój form leków, a  także badania biologiczne, przedkliniczne i kliniczne. Znani naukowcy z Europy (z Austrii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii), Stanów Zjednoczonych i Afryki (RPA) wygłosili inspirujące wykłady. Sponsorowane wykłady naukowców współpracujących z firmami wzbogaciły program o praktyczne spostrzeżenia. Ponadto uczestnicy konferencji, wybrani przez Komitet Naukowy, przedstawili swoje badania w formie prezentacji ustnych i  krótkich prezentacji plakatowych (wyświetlonych również  w formie drukowanej). Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Pakistanu, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii i USA.

W konferencji wzięło udział ponad 180 uczestników z ośrodków akademickich oraz firm farmaceutycznych i chemicznych. Odbyło się 14 wykładów zaproszonych, 2 wykłady sponsorowane i 7 krótkich prezentacji, w tym laureata Nagrody im. Stanisława Binieckiego. Łącznie zaprezentowano 112 plakatów, z czego 29 zostało przedstawionych jako krótkie prezentacje. Sesje naukowe prowadzili członkowie Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego.

W bardzo angażującej dyskusji panelowej wzięło udział pięciu międzynarodowych ekspertów: profesorowie Dario Braga, Krzysztof Jóźwiak i Ewa Szczurek (reprezentujący społeczność naukową), dr Susan Reutzel-Edens, prezes SuRE Pharma Consulting oraz dr Anna Krause, reprezentująca firmę farmaceutyczną Pikralida. Dyskusja skupiła się na obecnych warunkach i  perspektywach badań nad rozwojem leków, podkreślano główne sukcesy i porażki, przyszłe kierunki i sposoby na zmniejszenie luki między badaniami podstawowymi a ich praktycznymi zastosowaniami.

Konferencja została certyfikowana przez INFARMA, co jest potwierdzeniem, że spełnia standardy etyczne Kodeksu Przejrzystości i Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego. Wydarzenie było sponsorowane przez firmy farmaceutyczne i chemiczne, obejmowało wystawę sponsorów i wystawców. Platynowymi Sponsorami Konferencji byli: Shim-pol i Adamed Pharma, Złotymi Sponsorami: Pikralida, Mettler Toledo i Thea, a Srebrnymi Sponsorami: LABCENTER Polska, Technobis, Biofarm i Phenomenex. Miesięcznik "Lek w Polsce" był patronem medialnym tego wydarzenia.

 

Nagrody naukowe

Podczas Konferencji wręczono nagrody naukowe. Nagrodę Naukową im. Profesora Stanisława Binieckiego za wybitne osiągnięcia w badaniach nad lekami otrzymał dr Vittorio Canale. Nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej za najlepszy plakat z chemii medycznej otrzymała Nadiia Diyuk za „Bioizostery Sonidegibu: aktywność i właściwości ADME”, natomiast nagrody za wybitny plakat (krótka prezentacja) otrzymali Marta Splandesci za „Eksplorowanie nowych klas pochodnych sulfoksyminy o potencjalnej aktywności biologicznej” i Oleg Demchuk za „Rozwój nowej rodziny środków przeciwgrzybiczych opartych na strukturze oksymu chinonometidowego”.

Laureatami nagrody dla młodych naukowców za najlepsze plakaty na konferencji ACCORD 2024 zostali:  Alina Cherniienko – „Optymalizacja syntezy pochodnych quinoxaline przy użyciu nowej zielonej techniki analitycznej in situ FTIR/mikrofalowego układu sprzężonego”,Katarzyna Strzelecka – „Przygotowanie i charakterystyka poli(amidoaminowego) dendrymeru/kamptotecyny złożone, biodegradowalne nanosystemy do potencjalnego zastosowania w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca”, Sandra Gajewska – „Opracowanie wydajnego systemu do produkcji ludzkiej kinazy adenylowej 4 (AK4) i ocena potencjału hamującego suraminy i jej pochodnych wobec AK4”, Aldona Minecka –  „Matryce mezoporowate jako obiecująca nowa generacja nośników dla wielopolimorficznego aktywnego składnika farmaceutycznego Aripiprazole”, Aleksandra Rzewińska – „Wpływ rozkładu wielkości cząstek laktozy na wydajność wziewnego produktu leczniczego”, Ewelina Juszczyk – „Strategia rozwoju formulacji nanocząsteczek lipidowych (LNP) do dożylnego podawania mRNA”.

Konferencja skutecznie sprzyjała nawiązywaniu współpracy i wymianie doświadczeń między uczestnikami. Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję: ACCORD 2026 pod hasłem Sky is the Limit.

 

 

 

Copyright © Medyk sp. z o.o