2024-06-19 Artykuł

Istnieją takie łacińskie zwroty i powiedzenia, które funkcjonują w polszczyźnie od lat. Nie znaczy to jednak, że nie sprawiają nam trudności. Zaprezentowany alfabetyczny spis wybranych zwrotów i sentencji łacińskich wraz z ich polskim tłumaczeniem może posłużyć zarówno osobom, które miały możliwość uczenia się języka łacińskiego, jak i tym, które stykają się z łaciną po raz pierwszy.

Przez wieki łacina była językiem elit, a współcześnie jej podstawy i leksyka stały się elementem wykształcenia głównie humanistycznego, medycznego, prawniczego czy teologicznego. Wielką zaletą łaciny jest, obok uniwersalności, jasny i logiczny sposób formułowania zdań i wypowiedzi. Umiejętnie zastosowany zwrot łaciński w zwięzły, a zarazem celny sposób potrafi podkreślić i podsumować wypowiedź.

  • A priori – z góry (wnioskowanie, że tak będzie bez oczekiwania na fakty)

„Nie możesz a priori zakładać, że on mówi nieprawdę. Poczekaj na dowody.”

  • Ab ovo [czyt. ab owo] – od początku, dosł. od jajka

„Zaczynamy naukę języka ab ovo, więc najpierw zapoznam Państwa z alfabetem.”

  • Ad rem – do rzeczy

„A teraz ad rem drogi panie, bo trochę mi się spieszy. Z czym pan do mnie przychodzi?”


 

 

Copyright © Medyk sp. z o.o