2012-10-05 Aktualności

VII Międzynarodowa Konferencja "Oświadczenia zdrowotne"

Szanse i zagrożenia dla rynku suplementów diety w Polsce" Warszawa, 14-15 listopada

Konferencja jest kolejną odsłoną dyskusji poświęconej problematyce polskiego rynku suplementów diety po dostosowaniu prawa krajowego do europejskich regulacji w zakresie oświadczeń zdrowotnych. Przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, producenci żywności w ogóle, a suplementów diety w szczególności, eksperci z Polski i zagranicy, przedstawiciele struktur inspekcji sanitarnych spotkają się, aby omówić ekonomiczne i społeczne aspekty nowych regulacji, które oddziałują na perspektywy rozwoju branży suplementów diety w Polsce.

Obszar tematyczny konferencji obejmuje m.in. kontrolę urzędową oświadczeń, regulacje unijne w zakresie reklamy suplementów diety, perspektywy rozwoju rynku produktów OTC, kontrolę sanitarną. Ważnym aspektem dyskusji będzie zdefiniowanie trudności, których doświadczają podmioty związane z rynkiem suplementów diety oraz czynników, które mogą ułatwić prowadzenie działalności biznesowej w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej. Ponadto zaprezentowany zostanie Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011 (POL-HEALTH).

Podczas tego wydarzenia zaplanowano wystąpienia wielu znakomitych ekspertów z Polski oraz państw europejskich, którzy zaprezentują najnowsze doniesienia z obszaru oświadczeń zdrowotnych. Udział w konferencji zapowiedzieli m.in.:

  • prof. dr hab. Jan Hartman, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński,
  • prof. dr hab. n. med. Mirosłw Jarosz – Dyrektor Instytutu Żwności i Żwienia w Warszawie,
  • prof. dr hab. Grzegorz Spychalski – Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
  • Bogusłw Sonik – Wiceprzewodniczący Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Kontroli Budżetowej,
  • dr med. Małorzata Czerniawska-Ankiersztejn – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie,
  • prof. dr hab. n. med. Bogusłw Czerny – Kierownik Zakładu Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • prof. dr hab. n. med. Iwona Wawer - Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  • Luca Battistini, Menadżer ds. Żwności - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Leków bez  Recepty (AESGP) w Belgii.

Miesięcznik "Lek w Polsce" objął konferencję patronatem medialnym.

 

Podczas Konferencji lekarze i farmaceuci będą mieli możliwość uzyskania punktów edukacyjnych.
 

Biuro Konferencji:

www.echm-pl.eu

www.pro-salutem.edu.pl

www.koalicja-suplementydiety2012.pl

Copyright © Medyk sp. z o.o