2014-02-14 Aktualności

"Czytaj ulotki"

spotkanie prasowe w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Materiałów Biobójczych

W spotkaniu zorganizowanym w URPLWMiPB, poświęconym problemom bezpiecznego stosowania leków oraz nowym uprawnieniom pacjentów związanym ze zgłaszaniem działań niepożądanych produktów leczniczych, wziął udział Prezes Urzędu - Grzegorz Cessak oraz z-ca Rzecznika Praw Pacjenta - Izabela Jakubczak-Rak. Podczas konferencji zaprezentowano spot edukacyjny "Lek bezpieczny".

 

Prezes Cessak pokreślił, że stosowanie się pacjentów do zaleceń zawartych w ulotkach ma ogromne znaczenie dla skuteczności leczenia. Akcja edukacyjna "Czytaj ulotki" ma uświadomić wszystkim, jak ważny jest to element prawidłowej terapii. Ma też na celu zwrócenie uwagi na symbol czarnego odwróconego trójkąta, obecnego na opakowaniach niektórych (szczególnie nowych) leków.

URPLWMiPB od 2006 r. prowadzi kampanię "Lek bezpieczny". W jej w ramach w tym roku został przygotowany film "Lek bezpieczny", wyemitowany podczas spotkania.

Jednym z aspektów kampanii edukacyjnej jest zwrócenie uwagi pacjentów na działania niepożądane i zachęcanie ich do zgłaszania niepokojących objawów lekarzowi, farmaceucie lub informowanie o tym URPLWMiPB, m.in. za pośrednictwem strony: www.dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl.

Według danych przedstawionych przez Prezesa URPLWMiPB, w Polsce liczba zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych zwiększa się systematycznie - w 2013 r. wyniosła 11 tys. Jednak ciągle jest niewspółmiernie mała w porównaniu z innymi krajami UE. Jak stwierdził Grzegorz Cessak, im więcej wiemy o lekach i ich działaniach niepożądanych, tym lepiej możemy leczyć pacjentów.

Copyright © Medyk sp. z o.o