2014-03-31 Aktualności

Nowoczesne systemy i technologie wykorzystywane w placówkach ochrony zdrowia zwiększają ich efektywność, podnoszą konkurencyjność, a przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pacjenta, który liczy na natychmiastową reakcję, interwencję oraz fachową opiekę ze strony pracowników instytucji ochrony zdrowia. Postęp technologiczny pozwala na sprawne wykonywanie poszczególnych zadań.

VI edycja konferencji poświęconej systemom i technologiom do zarządzania placówkami ochrony zdrowia odbędzie się 15 kwietnia w Warszawie. Patronem medialnym konferencji jest czasopismo "Gabinet Prywatny".

Tematyka konferencji

Prelekcję "Strategie komunikacji miedzy lekarzem a pacjentem, mające bezpośredni wpływ na atrakcyjność placówki medycznej" wygłosi

Kamil Kuczewski, członek Fundacji BeActiveDentist.
 

1. Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną:
• komunikacja wewnątrzszpitalna,
• systemy zarządzania jakością,
• systemy rozliczania i generowania raportów,
• systemy do fakturowania,
• systemy do rozliczeń kontraktów i rozliczeń z NFZ,
• rozwiązania BI dla szpitali,
• zarządzanie pracą,
• outsourcing usług niemedycznych.
2. Dokumentacja medyczna:
• e-rejestracja,
• obieg dokumentów (e-dokumentacja),
• podpis elektroniczny,
• archiwizacja dokumentacji,
• ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne.
3. Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem:
• kioski internetowe,
• portale internetowe,
• marketing w Służbie Zdrowia.

4. Zarządzanie finansami w obrębie placówek medycznych:
• kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
• pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych?
• placówki medyczne na GPW,
• ubezpieczenia.
5. Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem/przychodnią.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia oraz administracji publicznej:
kadry menedżerskiej z działów administracji, IT, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej; przedstawicieli administracji samorządowej, w tym przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia; przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia; przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dla pozostałych osób udział jest płatny : wynosi 1000 zł + 23% VAT za osobę.
Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.
 

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI : http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/systemy-i-technologie-do-zarzadzania-szpitalem-przychodnia-11-02-2014r/rejestracja-237.htm
 

Kontakt:

Justyna Mejłun
Asystentka ds. organizacji konferencji
tel. +48 725 792 689
justyna.mejlun [at] multitrain.pl

 

Copyright © Medyk sp. z o.o