2021-05-11 Aktualności

Z początkiem maja do AstraZeneca Pharma Poland dołączył Wiktor Janicki, który objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki w Polsce. W nowej roli zaangażowany będzie w wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju AstraZeneca w Polsce. Wiktor Janicki będzie odpowiedzialny między innymi za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze zdrowia i relacje ze stroną publiczną oraz innymi interesariuszami w kraju.

Copyright © Medyk sp. z o.o