2021-05-14 Aktualności

Zanieczyszczenie powietrza jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia na świecie. Liczba przedwczesnych zgonów będących jego wynikiem sięgnęła 8 mln w 2018 r. To ponad dwa razy więcej niż całkowita liczba zgonów na całym świecie z powodu COVID-19, wynosząca według najświeższych danych Worldometer 3,3 mln osób. Jednym z zagrożonych rejonów jest Europa, a w niej Polska, w której znajduje się większość najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. WHO podkreśla, że zanieczyszczenie powietrza wpływa na zwiększenie podatności na choroby układu oddechowego, co w dobie pandemii COVID-19 nabiera szczególnego znaczenia. W walce o czystsze powietrze jednym z zaleceń WHO jest tworzenie terenów zielonych.

W ciągu całego życia przez płuca przepływa 250 mln. litrów powietrza. Z każdym oddechem do organizmu dostaje się wszystko, co w nim się znajduje. Pierwszą linią obrony jest układ oddechowy, ale zawieszone w powietrzu szkodliwe substancje mogą przedostawać się do krwiobiegu, narażając na uszkodzenie lub zatrucie także inne organy.

 

Cichy zabójca 

Zanieczyszczenie powietrza jest zabójcze dla zdrowia. Odpowiada za niemal połowę zgonów z powodu chorób płuc, a także za co trzeci zgon z powodu ich nowotworów na świecie. Szkodliwe cząstki z powietrza wpływają również na kondycję układu krwionośnego i nerwowego – co czwarty śmiertelny udar mózgu lub choroba serca wywołane są właśnie przez zanieczyszczenia. Choroba niedokrwienna serca, udar, przewlekła obturacyjna choroba płuc i inne choroby dolnych dróg oddechowych – lista schorzeń wywołanych zanieczyszczeniami jest długa – ostrzega prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zakażenia układu oddechowego przed pandemią były w Polsce jedną z głównych przyczyn hospitalizacji, a jeśli chodzi o małe dzieci (1-4 lata), było to nawet 30% przypadków. Rocznie (jako wariant standardowy) traktowano 6-8 epizodów zakażeń dróg oddechowych u jednej osoby. Pandemia przyniosła nowe obciążenie dla układu oddechowego, ponieważ COVID-19 atakuje przede wszystkim płuca i u osób z chorobami przewlekłymi może aż w 50% przypadków skutkować ich uszkodzenie.

Eksperci WHO widzą w zanieczyszczeniu powietrza rosnący globalny problem zdrowotny i nazywają go „cichym zabójcą”. Europa jest jednym z regionów o najwyższym stężeniu zanieczyszczenia powietrza związanego z paliwami kopalnymia aż 33 z 50 europejskich miast ze znacznie przekroczonymi normami znajduje się w Polsce. Skutkuje to wysokim obciążeniem układu oddechowego. Ryzyko zapadalności na zapalenie oskrzeli w naszym kraju wynosi nawet 23% u dzieci i 33% u dorosłych. Szacuje się także, ze blisko 50 tys. przedwczesnych zgonów w Polsce jest wynikiem zanieczyszczeń.

 

Akcja Drzewa od Teva

Jednym z głównych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących działań na rzecz poprawy jakości powietrza na świecie, obok redukcji emisji zanieczyszczeń, szerszego wykorzystania alternatywnych źródeł energii czy poprawy efektywności energetycznej jest tworzenie terenów zielonych.

Poprawa jakości powietrza staje się jednym z priorytetów działań na rzecz ochrony zdrowia w Polsce. Aby realizować tę potrzebę, obok działań mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń, rozpoczęliśmy w 2020 roku akcję sadzenia drzew w naszym kraju. Zaczęliśmy od naszych pracowników, którzy posadzili ponad 1000 drzew w całej Polsce, następnie ufundowaliśmy nasadzenia w nadleśnictwie Lipusz, a w tej chwili kończymy akcję sadzenia ponad 120 000 drzew w nadleśnictwie Rytel. To tereny Kaszub, dotknięte tragiczną w skutkach nawałnicą w 2017 roku, wymagające pomocy w odbudowie ekosystemów leśnych – tłumaczy Anna Załuska, Dyrektor Działu Komunikacji Teva Pharmaceuticals Polska.

Akcja Drzewa od Teva została zainaugurowana w Kazimierzu Dolnym podczas naukowej konferencji lekarzy alergologów i pulmonologów. Specjaliści włączyli się w akcję, sadząc własnoręcznie drzewa, które utworzyły pamiątkową aleję klonową przy ulicy Senatorskiej.

 

 

 

Copyright © Medyk sp. z o.o