2021-06-22 Aktualności

Nowa lista refundacyjna

Od 1 lipca 2021 r.

Ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2021 r. W programach lekowych pojawią się trzy nowe substancje czynne: dacomitinib i lorlatinib (leczenie niedrobnokomórkowego raka pluc) oraz dexamethasonum (leczenie cukrzycowego obrzęku plamki). 

Na liście refundacyjnej znalazły się 73 nowe pozycje (refundacja apteczna, programy lekowe i chemioterapia), 59 leków nie będzie miało dalszej refundacji. W programach lekowych i chemioterapii refundację stracą: daratumumab (leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego), ipilimumab (leczenie czerniaka skóry lub błony śluzowych), denosumab (leczenie guza olbrzymiokomórkowego kości). Dla 226 leków obniżą się dopłaty pacjenta, a dla 363 wzrosną dopłaty pacjenta.

Copyright © Medyk sp. z o.o