2021-07-02 Aktualności

Firma Roche ogłosiła, że test SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal otrzymał europejski znak CE i został dopuszczony do użytku w krajach Unii Europejskiej. Test przeznaczony jest do stosowania w warunkach domowych i będzie dostępny m.in. w aptekach, w opakowaniach zbiorczych po pięć sztuk. Umożliwia osobom planującym udział na przykład w wydarzeniach zbiorowych stwierdzenie bądź zanegowanie nosicielstwa koronawirusa. Postępując zgodnie z prostymi instrukcjami, można go wykonać w domu z wykorzystaniem wymazu z nosa bez specjalnego przeszkolenia lub nadzoru personelu medycznego. Wynik otrzymuje się w ciągu 15 minut. W przypadku dzieci w wieku poniżej 18 lat test musi zostać wykonany przez osobę dorosłą lub pod jej ścisłym nadzorem. 

Szybki test antygenowy powstał we współpracy z firmą SD Biosensor Inc., z którą firma Roche wprowadziła w lipcu 2020 r. szybki test na obecność przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 oraz dwa inne, szybkie testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 do użytku profesjonalnego (we wrześniu 2020 r. i w lutym 2021 r). Wskazane testy będą nadal dostępne dla pracowników systemu ochrony zdrowia, by wspomagać walkę z pandemią.

 

Informacje o teście SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal 

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal to szybki chromatograficzny test immunologiczny (oznaczenie przepływu bocznego), który wykrywa białko nukleokapsydu SARS-CoV-2 w wymazie z nosa. Każdy test zawiera unikalny kod QR, umożliwiający pacjentom pobranie wyników testu w formie online.

Kliniczną skuteczność testu zmierzono w badaniu porównawczym z wysoce czułym testem reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą (RT-PCR) firmy Roche z wykorzystaniem próbek wymazu z nosa i gardła jako komparatora, będącego złotym standardem metody pobierania próbek i wykrywania SARS-CoV-2. Połączone wyniki badania wykazały, że względna czułość SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal wyniosła 91,1%. Ogólna swoistość względna wyniosła 99,6%, co oznacza zdolność testu do prawidłowej identyfikacji pacjentów bez wirusa. W jednym porównawczym, niezależnym badaniu dotyczącym testów samodzielnych, w którym pacjenci przestrzegali pisemnych oraz ilustrowanych instrukcji dotyczących samodzielnego pobierania próbek, wykonania testu i odczytu wyników, większość uczestników badania uznała procedury za łatwe do wykonania.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o