2021-09-07 Aktualności

73,3% Polaków uważa, że szczepienia przeciw COVID-19 mogą doprowadzić do ograniczenia pandemii SARS-CoV-2. 26,7% uczestników sondażu nie uważa szczepienia przeciw COVID-19 za środek ograniczający pandemię koronawirusa. 41,8% rodziców dzieci w wieku powyżej 12 lat zamierza je zaszczepić przeciw koronawirusowi. Aż 38,4% nie ma takiego zamiaru, natomiast 19,8% wciąż jest niezdecydowanych. Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” został przeprowadzony  w dniach 28–30 sierpnia 2021 r. przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. 

  • Gotowość przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciwkowidowej (tzw. trzeciej dawki), oczywiście kiedy będzie to możliwe – deklaruje 56,4% respondentów.
  • Oceniając dotychczasowe wysiłki w zwalczaniu pandemii (zarówno instytucjonalne, jak indywidualne), uczestnicy sondażu najbardziej docenili zaangażowanie medyków. Niemal dwie trzecie ankietowanych uznaje wysiłki medyków za skuteczne, z czego co czwarty za zdecydowanie skuteczne. Mniej niż co trzeci respondent docenia skuteczność przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Z kolei aż 42,6% pytanych nie potrafi ocenić skuteczności wysiłków przedsiębiorców, zaś 35,7% – wysiłków obywateli. Znacznie bardziej krytyczni są Polacy w ocenie instytucji. Wysiłki samorządów w zwalczaniu pandemii uważa za skuteczne 34,7% ankietowanych, podczas gdy przeciwnego zdania jest w sumie 33,7%. Działania rządu RP skuteczne w zwalczaniu pandemii są zdaniem 35,3%, zaś w sumie 45,3% respondentów uważa je za nieskuteczne. Skuteczność działań instytucji międzynarodowych w zwalczaniu pandemii dostrzega w sumie 37,6%, a nie widzi – 30,3% uczestników sondażu.
  • W sumie już 50,8% uczestników sondażu BioStat, że należy wprowadzić ograniczenia dla niezaszczepionych. 27,7% ankietowanych uznaje, że ograniczenia dla niezaszczepionych zdecydowanie należy wprowadzić, kolejnych 23,1% popiera pod pewnymi warunkami. Mniejszy jest za to odsetek tych, którzy zdecydowanie sprzeciwiają się ograniczeniom dla niezaszczepionych, który wynosi 23,5% (w lipcu 27,8%), chociaż odsetek wszystkich przeciwnych restrykcjom zmniejszył się w sumie tylko o 0,6 pp. z 36,3% do 35,7%

Copyright © Medyk sp. z o.o