2021-09-30 Aktualności

Opinie o szczepieniach – sondaż

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Uczestnicy sondażu BioStat zostali zapytani o powody, dla których się zaszczepili. Najczęściej (73,5% odpowiedzi) wskazywano na obawę przed zachorowaniem na koronawirusa. 62,0% zaszczepionych zrobiło to, co uważa za konieczne dla zwalczania pandemii, zaś motywacją 56,1% była obawa o zdrowie bliskich. 27,7% chce bez ograniczeń korzystać z usług (np. z restauracji), 20,7% chciało wyjechać na wakacje, a 14,9% – wziąć udział w imprezach. Zaszczepiło się, aby nie stracić pracy 8,2% osób w tej grupie.

Wśród zaszczepionych uczestników sondażu 26,7% stwierdziło, że po przyjęciu szczepionki odczuwali skutki uboczne (działania niepożądane). Tylko co czwarty z odczuwających NOP, czyli niepożądany odczyn poszczepienny, zgłosił ten fakt lekarzowi. Niemal 2/3 odczuwało łagodne NOP. 29,2% twierdzi, że skutki uboczne po szczepieniu były poważne, zaś 5,7% nie wie, jaki miały charakter. 94,9% zaszczepionych nie żałuje swej decyzji, natomiast 5,1% żałuje decyzji o zaszczepieniu. Gotowość przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciwkowidowej (tzw. trzeciej dawki) – oczywiście kiedy będzie to możliwe – deklaruje już 77,4% respondentów. Wyraźnie bardziej zainteresowani są mężczyźni (82,5%) niż kobiety (72,6%). Im starsi respondenci, tym częściej zainteresowani są przyjęciem dawki przypominającej. Najliczniej trzecią dawką szczepienia zainteresowani są ankietowani w wieku powyżej 55 lat (81,3%), podczas gdy największą grupę, tych którzy nie zamierzają się szczepić po raz trzeci odnotowano w grupie wiekowej od 18 do 24 lat (42,8%).

Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” został przeprowadzony od 18 do 20 września 2021 r. przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek.

 

Copyright © Medyk sp. z o.o