2021-10-08 Aktualności

Wiedza na temat skuteczności terapii onkologicznych dostępna jest dzięki badaniom klinicznym z udziałem chorych, którzy wyrazili zgodę na przyjmowanie leków o nieudowodnionej skuteczności. W czasopiśmie The New England Journal of Medicine opublikowano artykuł poruszający problem rzadkiego włączania osób starszych do badań klinicznych. Autorzy zauważyli, że tylko 24% chorych biorących udział w badaniach klinicznych to osoby po 70. r.ż., choć aż 42% mogłoby się do takich badań kwalifikować.

W związku z tym brakuje danych na temat skuteczności leków onkologicznych u osób starszych, które z powodu licznych chorób współistniejących i wieku mogą inaczej metabolizować leki, a przez to być bardziej narażone na ich działania niepożądane. Wynika to w dużej mierze z kryteriów włączania do badań narzucanych przez sponsora badania, które spełniają tylko osoby nieobciążone poważnymi chorobami przewlekłymi. Również onkolodzy rzadziej proponują udział w badaniach klinicznych osobom po 65. r.ż. Tylko 58% chorych po 65. r.ż. kwalifikujących się do badań klinicznych otrzymuje taką propozycję od prowadzącego onkologa, w porównaniu do 76% osób przed 65. r.ż. Prawdopodobnie wynika to z obaw onkologów przed stosowaniem leków nie w pełni przebadanych u osób starszych. Autorzy artykułu podkreślają konieczność prowadzenia przedklinicznych analiz dotyczących farmakodynamiki leków u osób starszych oraz prowadzenia badań klinicznych dedykowanych ludziom starszym.

Copyright © Medyk sp. z o.o