2021-10-11 Aktualności

Mikrobiota jelitowa jest istotna nie tylko w procesie trawienia i wchłaniania, ale wpływa również na odporność organizmu. Antybiotyki, poprzez działanie bakteriobójcze, wpływają na skład mikrobioty jelitowej, co może zaburzać nie tylko funkcjonowanie przewodu pokarmowego, ale również całego organizmu. W szwedzkim badaniu opublikowanym w czasopiśmie Journal of the National Cancer Institute sprawdzono wpływ stosowania antybiotyków na częstość występowania raka jelita grubego. W tym celu poddano analizie dane ponad 40 tys, osób z rozpoznaniem raka jelita grubego oraz ponad 202 tys. zdrowych osób.  

Informacje o stosowanych antybiotykach zaczerpnięto ze szwedzkiego rejestru przepisywanych leków. Wykazano, że stosowanie antybiotyków zwiększa ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Umiarkowane stosowanie antybiotyków wiązało się ze zwiększeniem ryzyka o 15%, a częste o 17%, w porównaniu do osób niestosujących antybiotyków. Zależność ta była szczególnie widoczna dla antybiotyków z grupy fluorochinolonów, sulfonamidów oraz dla trimetoprimu. Nie zaobserwowano, aby stosowanie antybiotyków wiązało się ze zwiększonym ryzykiem raka odbytnicy, a u kobiet stosujących antybiotyki zauważono zmniejszenie częstości raka odbytnicy. Badanie to po raz kolejny potwierdza, że stosowanie antybiotyków może zwiększać ryzyko rozwoju raka jelita grubego.

Copyright © Medyk sp. z o.o