2022-01-14 Aktualności

Według danych polskiej firmy analitycznej PEX PharmaSequence, w 2021 r. sieci apteczne wpłaciły do budżetu państwa w formie danin publicznych ponad 1,3 mld złotych, podczas gdy apteki indywidualne niewiele ponad 0,4 mld, czyli 62,3% mniej. Średnia miesięczna wysokość danin publicznych w przeliczeniu na aptekę sieciową wynosi 15,7 tys. zł. W przypadku statystycznej apteki indywidualnej wartość danin kształtuje się na poziomie 6,7 tys. zł miesięcznie, a więc o 57,1% mniej. Największe daniny publiczne sieci apteczne ponoszą z tytułu wynagrodzeń pracowników. Wynika to z faktu, że sieci apteczne bardzo mocno inwestują w personel – zatrudniają więc więcej osób na statystyczną placówkę - oraz poziom usług, którego gwarantem są dobrze opłacani fachowcy. Wynagrodzenia w aptekach sieciowych są o około 5-7% wyższe niż w aptekach indywidualnych, a na stanowisku kierownika nawet o 20% wyższe.

Copyright © Medyk sp. z o.o