2022-07-25 Aktualności

Badanie internetowe przeprowadzono wśród ok. 30 000 dorosłych w 15 krajach Europy, w tym wśród 2001 osób z Polski. Jak wynika z badania, dorośli Polacy próbują podjąć działania w celu poprawy swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Blisko połowa dorosłych w Polsce (45%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaopatrzyła się w witaminy, minerały i suplementy – liczba ta została przekroczona jedynie w Czechach (49 %. Średnia europejska była znacznie niższa i wynosiła 26%. Ponadto 20% Polaków zaopatrzyło się w leki, co stanowi najwyższy wynik w badaniu.

Jednocześnie 18% Polaków zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy brało udział w zajęciach fitness lub poprawiających samopoczucie, co stanowi najwyższy krajowy odsetek w STADA Health Report. Z kolei 45% Polaków twierdzi, że wykonuje holistyczne ćwiczenia fizyczne, takie jak joga lub pilates, celem poprawy swojego zdrowia psychicznego – to zdecydowanie najwyższy odsetek w kraju i prawie dwukrotnie wyższy niż średnia badania, która wyniosła 24%. Połowa (51%) dorosłych osób w Polsce stara się zachowywać odpowiednią ilość snu, aby poprawić swoje zdrowie psychiczne, co jest drugim najwyższym krajowym odsetkiem w STADA Health Report, dla którego średnia europejska wyniosła 42%

 

Podejście Polaków do nowych technologii w zakresie opieki zdrowotnej

Polacy dość chętnie podchodzą do wypróbowania nowych metod utrzymania i poprawy swojego zdrowia z wykorzystaniem technologii. Więcej niż jeden na czterech dorosłych Polaków (26%) twierdzi, że korzysta z aplikacji monitorujących zdrowie w celu wspierania zdrowych nawyków żywieniowych. Jest to drugi najwyższy odsetek w Europie za Rumunią (28%), przy średniej badania wynoszącej 19%. Ponadto 22% Polaków używa aplikacji do monitorowania jakości snu, co jest drugim wynikiem po Hiszpanii (23%), przy średniej europejskiej wynoszącej 17% Jeden na pięciu Polaków (20%) korzysta z aplikacji do otrzymywania istotnych alertów zdrowotnych, np. dotyczących jakości powietrza – podobny odsetek zaobserwowano również w Serbii (średnia 13%). Zaledwie 18% Polaków twierdzi, że nie zna tego typu aplikacji zdrowotnych, a 27% o nich słyszało, lecz z nich nie korzysta – to najniższy krajowy odsetek w raporcie STADA Health Report 2022.

W odniesieniu do zdalnych konsultacji medycznych w formie wideorozmowy, 58% dorosłych Polaków nie ma nic przeciwko nim, w porównaniu do średniej europejskiej, która wyniosła 64%. Spośród 42% Polaków, którzy nie są zwolennikami tego rozwiązania, osobista interakcja z lekarzem była kluczowa dla 21% – mniej więcej tyle samo, ile wynosi średnia badania, tj. 20%. Kolejna jedna piąta (20%) Polaków twierdzi, że taka wirtualna konsultacja byłaby dla nich niekomfortowa; to trzeci wynik za Belgią (22%) i Szwajcarią (21%).

 

Wypalenie zawodowe

 Dorośli w Polsce najczęściej na tle całej Europy czują się na granicy wypalenia  zawodowego. Tak czuje się ponad jedna czwarta (26%)  Polaków – to najwyższy wynik spośród pozostałych 14 europejskich krajów, w których przeprowadzono badanie. W najmłodszej badanej grupie wiekowej 18-24 lata więcej niż jedna trzecia (36%) Polaków uważa, że jest bliska wypalenia zawodowego.

Wyzwania i trudności ostatnich dwóch lat odbiły się na polskiej populacji – ponad dwóch na pięciu dorosłych Polaków (41%) twierdzi, że ich poziom stresu znacznie wzrósł od początku pandemii. Jest to piąty najwyższy krajowy odsetek w STADA Health Report 2022 (średnia badania wyniosła 37%).

Copyright © Medyk sp. z o.o