2022-07-27 Aktualności

Ostatnie dane opublikowane w New England Journal of Medicine (NEJM) pokazują, że kombinacja długodziałających przeciwciał monoklonalnych (tixagevimab w zestawieniu z cilgavimabem) zachowuje aktywność neutralizującą wobec podwariantów Omikron, w tym Omikron BA.5, BA.4 i BA.2. Poziomy aktywności neutralizującej przeciwciał (określane jako FRNT50 lub jako IC50) są zgodne z wcześniejszymi poziomami neutralizacji in vitro podwariantów  Omikron, w tym BA.5.

 

Kombinacja długodziałających przeciwciał monoklonalnych (tixagevimab w zestawieniu z cilgavimabem) jest jedynym lekiem zatwierdzonym do stosowania w profilaktyce przedekspozycyjnej COVID-19. 

W badaniu III fazy PROVENT wykazano statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka wystąpienia objawowego COVID-19 w porównaniu z placebo, przy zachowaniu ochrony przed wirusem przez co najmniej sześć miesięcy. Wykazano, że lek znacząco obniża ryzyko wystąpienia objawowej choroby COVID-19 – o 77% w analizie podstawowej i o 83% w analizie po okresie sześciu miesięcy w porównaniu z placebo. Ponad 75% uczestników badania PROVENT w analizie podstawowej miało choroby współistniejące, co może wpływać na ryzyko cięższego przebiegu COVID-19.

Copyright © Medyk sp. z o.o