2022-08-05 Aktualności

Amerykańska organizacja United States Preventive Services Task Force (USPSTF) regularnie ustala i publikuje zalecenia dotyczące działań profilaktycznych. Jej ostatni raport dotyczy stosowania witamin, minerałów i suplementów wielowitaminowych w zapobieganiu rozwojowi nowotworów i chorób układu krążenia. Aktualizację raportu z 2014 r. opublikowano po analizie 84 badań, w tym 78 z randomizacją. Dla większości witamin dowody są zbyt słabe, aby określić stosunek korzyści i ryzyka ich stosowania.

Istnieją natomiast dane sugerujące zwiększone ryzyko zachowania na nowotwory płuc u osób z grupy ryzyka, np. palaczy czy osób narażonych na azbest, otrzymujących betakaroten.

Dla witaminy E jednoznacznie stwierdzono, że nie zmniejsza ona ryzyka zachorowania na nowotwory i choroby układu krążenia. Obie witaminy otrzymały negatywne rekomendacje USPSTF. Ze względu na sprzeczne rezultaty badań nad pozostałymi witaminami oraz brak dowodów na ich szkodliwość, USPSTF nie zaleca ani nie odradza ich stosowania.

Znaczna liczba analizowanych badań naukowych dotyczyła suplementacji witaminy D (32 badania z randomizacją oraz dwa badania kohortowe). Nie wykazano istotnego wpływu jej stosowania na ryzyko zachorowania na nowotwory i choroby układu krążenia.

Stosowanie preparatów wielowitaminowych wykazało niewielki spadek ryzyka zachorowania na nowotwory, jednak dane popierające tę obserwację są niskiej jakości. Co ważne, USPSTF nie znalazła dowodów na szkodliwość suplementacji preparatami wielowitaminowymi.

W redakcyjnym komentarzu do artykułu jamanetwork.com/journals/jama stwierdzono, że w związku z brakiem udowodnionej skuteczności suplementacji witamin i minerałów w prewencji nowotworów i chorób układu krążenia, podstawą profilaktyki powinna być aktywność fizyczna i zdrowa, zbilansowana dieta. Według autorów komentarza zdrowe żywienie w Stanach Zjednoczonych staje się coraz trudniejsze, ze względu na rosnące ceny świeżych produktów oraz łatwy i powszechny dostęp do wysokoprzetworzonej żywności.

Copyright © Medyk sp. z o.o