2022-10-21 Aktualności

Rola farmaceuty w przeglądzie lekowym

Pilotażowy Program Przeglądu Lekowego

Przeprowadzenie przeglądów lekowych wymaga umiejętności: zebrania wywiadu i analizy problemów lekowych oraz dobrej współpracy z lekarzem i pacjentem. Jak pokazuje trwający obecnie Program Pilotażowy Przeglądów Lekowych, farmaceuta posiadający przygotowanie praktyczne doskonale sprosta tym zadaniom i efektywnie wspierać będzie system ochrony zdrowia – przekonuje dr hab. n. med., prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynator Pilotażowego Programu Przeglądu Lekowego.

Przegląd lekowy to udokumentowany proces dedykowany pacjentom z wielolekowością. Jego celem jest identyfikacja i rozwiązywanie problemów lekowych pacjentów, współpraca z lekarzem i optymalizacja farmakoterapii najtrudniejszych pacjentów.

 

Aby realizacja tak rozumianej usługi była efektywna i przynosiła realne korzyści dla systemu, potrzebne jest praktyczne przygotowanie farmaceutów. Potrzebne są kursy kwalifikacyjne prowadzone według jednego ogólnopolskiego standardu, które zestawią farmaceutę z pacjentem i lekarzem. Tu nie ma miejsca na powtarzanie treści teoretycznych, które farmaceuci dobrze znają. Tu jest miejsce na wywiad z pacjentem, trudne decyzje terapeutyczne oraz rozmowę z lekarzem. Farmaceutów nie trzeba uczyć farmakologii czy zasad opieki farmaceutycznej, za to trzeba pokazać im na żywym przykładzie, jak realizować przeglądy w codziennej praktyce, jak rozmawiać z lekarzem i pacjentem, aby realnie optymalizować leczenie – podkreśla dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska.

Przegląd lekowy jest trudnym świadczeniem, które powinno wspierać proces leczenia pacjenta. Jako takie wymaga ono ścisłej merytorycznej współpracy z lekarzem, umiejętności zebrania wywiadu, analizy problemów lekowych i przygotowania Indywidualnego Planu Opieki Farmaceutycznej, w tym zaleceń dla pacjenta i rekomendacji dla lekarza. W ramach prowadzonego obecnie Pilotażu Przeglądu Lekowego widzimy, jak dużych umiejętności praktycznych wymaga to działanie od farmaceutów.

 

Jako lekarze dostajemy gotową informację z przeglądu lekowego. Informacja musi być syntetyczna i wskazywać najważniejsze dane, tak żeby wspierać optymalizację leczenia, a nie wprowadzać chaos. Według mnie do tego konieczna jest edukacja farmaceutów – przekonuje prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Opieka farmaceutyczna składa się z pacjenta, lekarza i farmaceuty. Farmaceuci wiedzą najwięcej o właściwościach leków i mogą swoją wiedzą wspomóc zarówno lekarza, jak i pacjenta – dodaje.

 

Aktualnie prowadzony Pilotaż Przeglądu Lekowego zdefiniuje zarówno kształt przyszłego świadczenia zdrowotnego, jak i standard szkolenia i certyfikacji farmaceutów w zakresie przeglądu lekowego. Pierwsze wnioski z trwającej obecnie fazy wykonawczej pilotażu poznamy już w styczniu 2023 r. – informuje dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska.

Copyright © Medyk sp. z o.o