2023-01-04 Aktualności

Od początku grudnia 2022 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny co 2 tygodnie przygotowuje zestawienie produktów leczniczych o utrudnionej dostępności i przekazuje je do samorządów aptekarskiego i lekarskiego. Izby mają za zadanie dystrybuować je dalej do farmaceutów i lekarzy. Działanie jest wyjściem naprzeciw problemom z dostępem do niektórych produktów leczniczych i ma na celu wymianę informacji pomiędzy nadzorcą rynku, aptekarzami i lekarzami tak, by pacjent miał zapewniony dostęp do wiarygodnej informacji. Świadomy problemów z dostępnością danego produktu lekarz może zaordynować alternatywną terapię, a świadomy farmaceuta – poinformować o możliwości zastosowania odpowiednika lub zamiennika, a wcześniej zaopatrzyć się w nie.

3 stycznia 2023 r. w GIF odbyło się spotkanie z interesariuszami rynku farmaceutycznego, którego celem było usprawnienie tej komunikacji. Powstały trzy główne postulaty. Zaproszenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego do udziału w spotkaniu przyjęli reprezentanci Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Lekarskiej, producentów leków, aptekarzy i hurtowników.

 

Wszyscy zgodzili się co do tego, że dla bardziej efektywnej komunikacji o sytuacji dostępności lekowej niezbędna jest informatyzacja, która pozwoli przejść ze statycznej prezentacji danych na praktyczną jej formę dostępną online, pozwalającą na wyselekcjonowanie spośród całości danych tych potrzebnych konkretnej grupie profesjonalistów. Ministerstwo Zdrowia również widzi tę potrzebę i już wcześniej zapowiedziało odpowiednie modyfikacje systemu gabinet.gov.pl. Ze strony środowiska hurtowni farmaceutycznych pojawił się postulat odseparowania w zestawieniu hurtowni producenckich od pełnoprofilowych, wskazując zagrożenia dla rzetelności danych płynące z uśredniania stanów magazynowych. Naczelna Izba Aptekarska postulowała o umieszczanie w zestawieniu również produktów OTC. Uczestnicy spotkania wskazali też potrzebę dostępu do przedmiotowej listy leków organizacji branżowych, do czego GIF się przychylił i zapowiedział, że poprze tę inicjatywę w Ministerstwie Zdrowia.

Pozostałe wspólne postulaty uczestników spotkania to stworzenie dedykowanego adresu mailowego, na który interesariusze rynku mogliby bezpośrednio kierować informacje i uwagi dotyczące bieżącej sytuacji dostępności leków oraz robocze spotkania tematyczne i szkolenia dla różnych interesariuszy.

 

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się także co do tego, że komunikacja o dostępności do leków powinna być wyważona i charakteryzować się dużą dozą odpowiedzialności.

Społeczna waga tego tematu determinuje potencjał dezinformacji i chaosu, dlatego tak ważne jest aby analizować dostępność lekową jako proces dynamiczny, a więc w oparciu o zasoby obecne w całym łańcuchu dystrybucji – tłumaczyła Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Copyright © Medyk sp. z o.o