2023-01-17 Aktualności

List otwarty przedstawicieli sektora farmaceutycznego

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie powstrzyma kryzysu lekowego
Osiem organizacji branżowych zrzeszających podmioty branży farmaceutycznej skierowało do Premiera RP i parlamentarzystów list otwarty dotyczący projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Organizacje apelują o skupienie się na najpilniejszych wyzwaniach, tj. wzmacnianiu bezpieczeństwa lekowego Polski i Europy oraz zapobieganiu brakom leków, a tym samym takie przebudowanie projektu ustawy, które będzie zapobiegać przyczynom braków leków, a nie tylko doraźnie uzupełniać ich braki. W tym celu sygnatariusze listu zaproponowali wspólne warsztaty ekspertów resortu zdrowia z przedstawicielami sektora i pacjentów.

Jak można m.in. przeczytać w liście: W ostatnich dniach Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Wierzymy, że długie analizy projektu nasunęły Państwu szereg wątpliwości, które podziela nasze środowisko. Z całą odpowiedzialnością stwierdzamy, że uchwalenie regulacji w obecnej wersji nie rozwiąże problemu braków leków i nie zwiększy bezpieczeństwa lekowego kraju. Pomimo zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, projekt nie został opracowany we współpracy z przedstawicielami sektora. Nie zaskakuje zatem, że zaproponowane przepisy nie wychodzą naprzeciw fundamentalnym problemom, na które od dawna zwracamy uwagę, a wręcz pogłębiają obserwowane negatywne zjawiska.

Pod listem podpisali się: Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty „PASMI”, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Pracodawców Business Centre Club, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków.

Copyright © Medyk sp. z o.o