2023-01-23 Artykuł
Kaszel jest reakcją obronną powstającą na skutek podrażnienia zakończeń nerwowych w błonie śluzowej dróg oddechowych. Nieproduktywny, suchy kaszel jest często charakterystyczny dla aktualnie toczących się oraz dla już przebytych infekcji wirusowych dróg oddechowych. Może się utrzymywać do kilku tygodni od przechorowania (kaszel ostry: < 3 tygodni, podostry: 3–8 tygodni). Długo utrzymujący się kaszel jest męczący. Może powodować duży dyskomfort, np. trudności z zasypianiem oraz wybudzanie się ze snu.
Dekstrometorfan jest szeroko stosowanym środkiem hamującym nadmierny odruch kaszlowy. Jest lekiem dostępnym bez konieczności posiadania recepty. Występuje w postaci szeregu preparatów – tabletek, kapsułek, a także syropu. Jest również substancją wchodzącą w skład preparatów złożonych stosowanych w terapii różnych objawów przeziębień. Skuteczność dekstrometorfanu w obniżaniu częstotliwości i nasilenia kaszlu została wykazana w badaniach klinicznych.
 
Dekstrometorfan (łac. dextromethorphanum) jest pochodną morfiny o ośrodkowym działaniu przeciwkaszlowym. Działanie omawianego leku polega na:
• hamowaniu kaszlu poprzez podwyższenie progu wrażliwości ośrodka oddechowego w rdzeniu przedłużonym;
• braku wykazywania działania przeciwbólowego (selektywne działanie leku);
• braku wykazywania efektu uzależniającego, gdy stosowany jest krótkotrwale i w zalecanych dawkach terapeutycznych.
 

Copyright © Medyk sp. z o.o