2023-02-27 Aktualności

Według danych epidemiologicznych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego do 22 lutego 2023 r. zaraportowano blisko 4 mln przypadków zachorowań, ponad 24 tys. hospitalizacji oraz 108 zgonów wywołanych wirusem grypy. Eksperci alarmują, że ten rok będzie z pewnością rekordowy pod kątem liczby zgonów wywołanych wirusem grypy. Sezon zachorowań nadal trwa, a liczba raportowanych zakażeń jest obecnie wyższa niż w tym samym okresie w 2022 roku. Po pandemii COVID-19 obserwujemy również wydłużanie się sezonu zachorowań na grypę, co oznacza, że według prognoz ekspertów wirus może być bardzo aktywny aż do kwietnia.

Jedną z przyczyn wysokiej zachorowalności i dużej śmiertelności Polaków wywołanej wirusem grypy jest bardzo niska wyszczepialność w tym sezonie szczepień przeciw grypie. Z danych zaraportowanych do Centrum E-Zdrowia do połowy lutego zaszczepiło się niecałe 1,6 mln Polaków, czyli ok. 5% populacji, w tym głównie seniorzy po 60. r.ż. Wyszczepialność w tej grupie wiekowej wyniosła ok. 20%, co stanowczo odbiega od celów stawianych przed wszystkimi krajami przez WHO (Światową Organizację Zdrowia), w których powinna osiągać wartości powyżej 75%. Nadal niewielki odsetek zaszczepionych stanowią dzieci i młodzi dorośli, gdyż wyszczepialność w tych grupach wiekowych nie przekracza 2,5% populacji. Najczęściej szczepimy się w placówkach medycznych 83,7%, ale powoli wzrasta odsetek osób zaszczepionych również w aptekach 15,4% (dane CeZ od 1.07.2022 r. do 14.02.2023 r).

Przytoczone statystyki pozwalają zakładać, że Polska w tym sezonie nie osiągnie nawet 6% poziomu wyszczepialności przeciw grypie. Jedną z przyczyn może być wycofanie się Polski z programu bezpłatnych szczepień dla całej populacji, wydłużona ścieżka pacjenta oraz zablokowanie rozwoju akcji szczepień w aptekach (recepta apteczna procedowana dopiero pod koniec sezonu szczepień oraz brak szkoleń dla farmaceutów).

– Niestety po pandemii COVID-19 i wzmożonej ogólnoświatowej akcji szczepień obserwujemy w społeczeństwie zmniejszoną motywację do ich wykonywania. Pod względem stanu zaszczepienia przeciw grypie jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Niestety dane, które otrzymaliśmy z CeZ, wskazują, że w tym sezonie jest bardzo niskie zainteresowanie szczepieniami. Powinniśmy więc w nadchodzącym sezonie zarówno wzmocnić edukację, jak i zastosować wszelkie możliwe mechanizmy i narzędzia by przeciwdziałać temu negatywnemu trendowi – podkreśla prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Zdaniem ekspertów warto nadal upraszczać dostęp do szczepień poprzez wykonanie całości szczepienia w POZ, aptece lub praktyce pielęgniarskiej podczas jednej wizyty, poszerzać grupy osób uprawnionych do bezpłatnych szczepień m.in. o dzieci do 5. r.ż. i seniorów od 65. r.ż. oraz przywrócić bezpłatne szczepienia dla pracowników ochrony zdrowia. Konieczne jest również wykorzystanie wszelkich środków, jakimi dysponują obecnie agendy rządowe, np. e-skierowania, e-karty szczepień, opieka koordynowana i rekomendacje lekarzy rodzinnych oraz medycyny pracy do stworzenia skoordynowanego planu dla szczepień uwzględniającego skuteczne dotarcie również do osób dorosłych, pacjentów z grup ryzyka i rodziców, którzy decydują o szczepieniu dzieci. Zdaniem ekspertów takie działania powinny być planowane już z początkiem roku na nadchodzący sezon.

Copyright © Medyk sp. z o.o