2023-03-02 Aktualności

Pacjenci z chorobami przewlekłymi, którzy otrzymali receptę na nowy lek, będą mogli skorzystać ze wsparcia farmaceuty. „Nowy Lek” to kolejna usługa farmaceutyczna – po przeglądzie lekowym – która będzie stosowana w ramach ogólnopolskiej opieki farmaceutycznej. Jak poinformowano podczas zorganizowanej przez Naczelna Izbą Aptekarską (NIA) konferencji prasowej w CP PAP, gotowy jest już dokument dla farmaceutów pt. „Zalecenia dotyczące postępowania u chorych objętych świadczeniem w ramach usługi farmaceutycznej Nowy Lek”. Został on opracowany przez zespół ds. standaryzacji opieki farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Zaprosiliśmy do współpracy środowisko akademickie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i farmaceutów, którzy sprawują opiekę farmaceutyczną w innych krajach europejskich – wyjaśniła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w NIA.

Zdaniem dr hab. Bożeny Karolewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, wypracowany model w praktyce pozwala farmaceucie na planowanie tej usługi, jej organizację, realizację i dokumentowanie.

 

Jak podkreśliła współautorka zaleceń dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein, Katedra Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, celem usługi „Nowy Lek” jest właśnie dostarczenie pacjentowi wszelkich niezbędnych informacji na temat nowo wdrożonej farmakoterapii, ocena stopnia stosowania się do zaleceń terapeutycznych, a przede wszystkim wsparcie w ich realizacji.

– Jest to trzyetapowa konsultacja farmaceutyczna. Obejmuje spotkanie wstępne, interwencyjne i kontrolne, z których dwa ostatnie mogą być realizowane za pomocą narzędzi teleinformatycznych – tłumaczyła dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein. Jak zaznaczyła, wizyty regularnie powtarzane w krótkim odstępie czasu (realizacja usługi to 30 dni od wykupienia leku) pozwalają zmotywować pacjenta, żeby rozpoczął terapię, a potem w niej wytrwał. Dzięki tym spotkaniom farmaceuta może przypomnieć choremu, jak stosować lek, upewnić się, czy robi to prawidłowo oraz pochylić się na jego obawą przed działaniami niepożądanymi i zapobiec niekontrolowanemu odstawieniu leku.

Współpraca lekarz-farmaceuta zawsze istniała, tylko to były dwa oddzielne światy. Teraz dochodzimy do tego, że razem troszczymy się o pacjenta. To jest ogromny krok naprzód – mówił prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jego zdaniem pacjenci odniosą dużą korzyść z takiej pracy zespołowej.

Prof. dr hab. Marcin Czech, Instytut Matki i Dziecka, zwracał uwagę, że korzyści z nowej usługi mają różni udziałowcy systemu ochrony zdrowia. Druga grupa beneficjentów to lekarze, którzy wówczas będą mogli skupić się na pacjencie i jego schorzeniu, nie zagłębiając się w wyjaśnienia na temat sposobu przyjmowania leków. Korzysta też sam system, który dzięki większemu zaangażowaniu niewykorzystanego dotychczas potencjału środowiska farmaceutów, uzyskuje możliwości poprawy gospodarowania lekami w Polsce.

Naczelna Izba Aptekarska uważa, że usługa „Nowy Lek” powinna być wprowadzona możliwie jak najszybciej i uzyskać finansowanie ze środków publicznych. Zdaniem obecnego na konferencji Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, powszechne wprowadzenie jej do aptek jest w pełni uzasadnione. Dodał jednak, że nie wie jeszcze, w jaki sposób miałoby to zostać wdrożone. Możliwe są dwa rozwiązania: pilotaż albo bezpośrednie włączenie usługi „Nowy lek” do koszyka świadczeń gwarantowanych na wniosek towarzystwa naukowego lub konsultanta krajowego.

Według prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej każdy farmaceuta będzie mógł świadczyć tę usługę, gdyż to środowisko na bieżąco korzysta z możliwości doskonalenia zawodowego.

Copyright © Medyk sp. z o.o