2023-05-23 Aktualności

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS w kwietniu tego roku sprzedaż detaliczna w cenach stałych była niższa niż przed rokiem o 7,3% (wobec wzrostu o 19,0% w kwietniu 2022 r.). W okresie styczeń-kwiecień 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 4,8% (w 2022 r. wzrost o 10,8%). Jak wygląda to na rynku aptecznym?  Sytuację komentuje Maciej Pawłowicz, dyrektor sprzedaży i rozwoju w ASM Group:

„(..). Bardzo ciekawie transformuje się w ostatnim czasie rynek apteczny i sprzedaży leków. Apteki sukcesywnie zmniejszają swoją liczebność, średnio o kilkaset punktów rocznie. Ostatnie lata spowodowały ubytek w dostępności placówek z 14 do poniżej 12 tys. ASM Group od ponad 20 lat na bieżąco analizuje nawyki zakupowe konsumentów oraz działania handlowe producentów i widzi pewne procesy "od środka" nim znajdą one swoje odzwierciedlenie w ogólnych statystykach. Nasze wnioski?

W branży farmaceutycznej pojawiają się problemy kadrowe, szczególnie w małych i średnich miejscowościach. Mamy do czynienia z deficytem farmaceutów – na 37 tys. specjalistów tylko 26 tys. zdecydowało się pracować w aptece. O dalszej przemianie tej części handlowego rynku zdecydować mogą również regulacje – kwiecień był ostatnim pełnym miesiącem funkcjonowania aptek w starym reżimie prawnym, kształtującym sposób promocji produktów leczniczych. Od 13 maja obowiązują przepisy nowego rozporządzenia ws. reklamy wyrobów medycznych, które regulują kwestie dotyczące prowadzenia działań reklamowych skierowanych do klientów.

Zmiany w sferze promocji produktów medycznych nie są tak drastyczne, jak zakładał pierwotny projekt, natomiast warto zwrócić uwagę na istotne szczegóły jak: 

  • czytelne komunikowanie etykiety i instrukcji w przypadku reklamy audiowizualnej (np. reklama TV) oraz reklamy wizualnej (np. plakaty, bilboardy);
  • w sposób wyraźny w przypadku reklamy dźwiękowej (np. radio)

Reklama kierowana do publicznej wiadomości, np. w placówkach leczniczych, przychodniach, klinikach, punktach fizjoterapii, może być rozmieszczona wyłącznie w poczekalniach dla pacjentów. W aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego reklama nie może ograniczać powierzchni przeznaczonej dla osób korzystających z usług danej placówki i musi być rozmieszczona w sposób uporządkowany w wyznaczonych miejscach.

W nowym porządku prawnym to od podejścia aptek i samych firm farmaceutycznych do kwestii merchandisingu i prezentacji produktów w miejscach sprzedaży zależeć będzie to, czy nowe regulacje staną się w średnim i długim okresie impulsem do powstania nowej wzrostowej fali, czy też będą dla nich kolejną przeszkodą w rozwoju. Jeszcze istotniejsze stają się kwestie planowania i wizualizacji produktu lub nośników i formy reklamy.”

 

Copyright © Medyk sp. z o.o