2023-05-24 Aktualności

Opatrunki refundowane dla pacjentów z ranami przewlekłymi

Nowa kategoryzacja grup limitowych opatrunków specjalistycznych

Istnieje szansa, że pacjenci z ranami przewlekłymi w końcu otrzymają szerszy dostęp do opatrunków specjalistycznych. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu organizacji branżowych, towarzystw naukowych i organizacji pacjenckich udało się znaleźć porozumienie z Ministerstwem Zdrowia w sprawie nowej kategoryzacji grup limitowych opatrunków specjalistycznych w ramach listy refundacyjnej.

Wypracowane zmiany ułatwią dostęp pacjentom do nowoczesnych opatrunków specjalistycznych. Nowa kategoryzacja będzie odzwierciedlała aktualny kształt rynku i uporządkuje produkty w poszczególnych grupach limitowych. Dzięki temu pacjenci z ranami przewlekłymi będą mieli możliwość skorzystania z opatrunków refundowanych bez nadmiernych dopłat. Wypracowana kategoryzacja urealni dopłaty pacjenta do poszczególnych produktów zgodnie z zasadami odpłatności w polskim systemie refundacyjnym.

–  Niezwykle cieszymy się z osiągniętego porozumienia. Jesteśmy wdzięczni Ministerstwu Zdrowia za otwartość na dialog i uwzględnienie postulatów towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich oraz wspólnego stanowiska organizacji branżowych. Wierzę, że gdyby nie pandemia koronawirusa, satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie udałoby się znaleźć znacznie szybciej – mówi Arkadiusz Gradkowski, Prezes Izby POLMED. 

Copyright © Medyk sp. z o.o