2023-12-18 Artykuł

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najczęściej występujących w populacji czynników zwiększającyych ryzyko sercowo-naczyniowe. Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego (BP: RR) są związane z występowaniem wielu schorzeń o etiologii miażdżycowej oraz arytmii. W trakcie wykonywania pomiarów BP w aptekach powinny być przestrzegane warunki związane z prawidłowym przeprowadzaniem tego badania. Liczba pomiarów BP powinna wynosić 2–3. Średnia wartość BP ≥ 135/85 mmHg sugeruje występowanie nadciśnienia tętniczego lub nadciśnienie, które jest źle kontrolowane za pomocą stosowanego postępowania. W aktualnych wytycznych podkreślono jednak, że diagnoza i decyzje dotyczące leczenia nie powinny opierać się wyłącznie na pomiarach BP z aptek. Nadciśnienie należy potwierdzić w innych pomiarach. Dzięki pomiarom wykonanym w aptekach można wcześnie wykryć nadciśnienie tętnicze i pokierować pacjenta do lekarza. Pozwala to na wdrożenie w odpowiednim czasie leczenia, co wiąże się z uniknięciem rozwoju powikłań narządowych.

Podczas wykonywania pomiarów BP powinny być przestrzegane określone warunki. Do najważniejszych zasad odnoszących się do pomiarów BP w aptekach należą:

  • stosowanie odpowiednich urządzeń. Ciśnieniomierze wykorzystywane podczas pomiarów BP w aptekach powinny posiadać walidację. Do mierzenia BP preferowane jest użycie ciśnieniomierzy z mankietami naramiennymi – większość urządzeń posiadających walidację ma właśnie takie rodzaje mankietu. Lista ciśnieniomierzy posiadających walidację w określonych wskazaniach znajduje się na stronie internetowej organizacji STRIDE BP (ang. Science and Technology for Regional Innovation and Development in Europe, Blood Pressure): https://www.stridebp.org/;
  • stosowanie właściwych mankietów – rozmiar mankietu powinien być dopasowany do obwodu ramienia badanej osoby, zgodnie z instrukcją dołączoną do ciśnieniomierza. Dobrym wyborem jest stosowanie mankietów pasujących do dość dużego zakresu obwodu ramienia, np. mankietów miękkich lub sztywnych w rozmiarze M-L (22–42 cm).

Copyright © Medyk sp. z o.o