2024-03-13 Aktualności

Palenie czynne i bierne wywołuje istotny wpływ na struktury gałki ocznej, upośledza fizjologiczne procesy i stymuluje powstanie procesów patologicznych, które są odpowiedzialne za powstawanie chorób oczu. Dym tytoniowy jako substancja drażniąca może powodować podrażnienie spojówek i objawy zespołu suchego oka. Toksyczne działanie dymu tytoniowego powoduje uszkodzenia oksydacyjne białek i może potencjalnie zwiększać stężenie mniejszych fragmentów białek obecnych w filmie łzowym. Palenie może również uszkodzić lub zmienić przepływ krwi w tym obszarze, powodując przenikanie cząsteczek białka.

– Zmianą stabilności filmu łzowego u palaczy, wynikającą z niedoboru warstwy lipidowej, dodatkowo może nasilać łzawienie i powodować podrażnienie tkanek powierzchni oka. Palenie jest również czynnikiem ryzyka zmętnienia soczewki. Niedobór tlenu poprzez mechanizmy regulacyjne powoduje rozszerzenie naczyń i zwiększenie prędkości przepływu krwi głównie w tętnicy ocznej, tętnicy środkowej, żyle środkowej siatkówki i tętnicy rzęskowej tylnej krótkiej bocznej – wyjaśnia Piotr Toczołowski z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

Dym tytoniowy może m.in.:

– powodować podrażnienie i zaczerwienienie oczu, wywołując dyskomfort i uczucie suchości w okolicach oczu;

– zwiększać ryzyko chorób oczu, takich jak zaćma, jaskra, zespół suchego oka, zwyrodnienie plamki żółtej i retinopatia cukrzycowa;

– zmniejszać ostrość wzroku, szczególnie długotrwałe palenie papierosów może prowadzić do pogorszenia widzenia, zwłaszcza u osób starszych.

Copyright © Medyk sp. z o.o