2024-06-18 Aktualności

Znaczenie prawidłowej suplementacji

wybranych witamin i składników mineralnych u dzieci z deficytową dietą i atopią

Stosowanie zasad prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia sprzyja odpowiedniemu rozwojowi dziecka. Wszystkie składniki diety powinny być zbilansowane, jednakże niektóre składniki odżywcze mają szczególne znaczenie w rozwoju dziecka i dlatego ich optymalne spożycie jest istotne. Niedobory pokarmowe u dzieci mogą być całkowicie wyeliminowane poprzez dietę prawidłowo skomponowaną i dobraną odpowiednio do wieku, płci i stanu zdrowia. W stanach niedoborów żywieniowych trudnych do wyrównania dietą powinno się stosować suplementy diety. Suplementy diety stosowane u dzieci mogą odgrywać dużą rolę w zmniejszaniu zaburzeń stanu zdrowia nie tylko wynikających z nieprawidłowego żywienia (deficytowa dieta), lecz także z gorszego wchłaniania lub wykorzystania składników odżywczych przez organizm, co może mieć podłoże patofizjologiczne, na przykład w chorobach układu pokarmowego, takich jak alergia pokarmowa. Poza tym niedobory żywieniowe, w szczególności witaminy D, mogą powodować rozwój chorób atopowych u dzieci, jak i zaostrzać ich przebieg.

Witamina D odgrywa kluczową rolę w metabolizmie wapnia i fosforu, rozwoju kośćca u dzieci. Wykazuje także działanie plejotropowe, ma znaczenie dla profilaktyki chorób układu krążenia, cukrzycy, zaburzeń metabolicznych, chorób autoimmunologicznych, problemów psychicznych (depresja, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu).Witamina ta chroni też neurony przed uszkodzeniem i śmiercią przez stymulację produkcji neurotrofin (białek niezbędnych do przeżycia neuronów), hamowanie syntezy tlenku azotu, zwiększenie ilości wewnątrzkomórkowego glutationu oraz zmniejszenie produkcji cytokin prozapalnych. Ma zatem istotny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego u dzieci.
Aktywna postać witaminy D odpowiada za osłabioną prezentację antygenu, produkcję cytokin przez limfocyty Th1 oraz ekspresję cząstek kostymulujących. Z immunosupresyjnym działaniem witaminy D są związane pozytywne, w fazie eksperymentalnej, wyniki leczenia chorób o podłożu autoimmunologicznym.

Copyright © Medyk sp. z o.o