reklama ...
2022-09-05

W ostatnich latach wzrasta świadomość społeczeństwa na temat szkodliwości dla zdrowia zanieczyszczonego powietrza. Do tej pory nie doceniano roli zanieczyszczenia powietrza jako czynnika ryzyka dla raka płuca. Wiadomo, że u większości osób nowotwór rozwija się z powodu palenia papierosów. Wśród chorych na raka płuca kilka procent stanowią jednak osoby, które nigdy nie paliły papierosów i nie były narażone na bierne wdychanie dymu tytoniowego.

2022-09-02

Firma Viatris  rozpoczęła dystrybucję szczepionki przeciw grypie Influvac Tetra na sezon 2022-2023. Szczepionka w opakowaniu pojedynczym, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka, kod EAN: 05909991347352, jest dystrybuowana wyłącznie przez hurtownie farmaceutyczne.

2022-09-01

Z początkiem września rozpoczął się sezon szczepień 2022/2023 r. Jak przypominają eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, coroczne szczepienia ograniczają transmisję wirusa grypy wśród społeczeństwa. Decyzją Ministerstwa Zdrowia w tym roku pacjenci będą mogli zaszczepić się przeciw grypie nie tylko w placówkach medycznych, ale również w aptekach. Wybrane apteki są już do tego przygotowane. W tym roku do Polski trafi ok. 3 mln szczepionek przeznaczonych do refundacji oraz sprzedaży komercyjnej.

2022-08-31

Komisja Europejska wydała pozwolenie dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej lek FYB201/Ranivisio® (Ranivisio - Ranibizumab), biopodobny do leku referencyjnego Lucentis®. Lek jest stosowany w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) i innymi poważnymi chorobami oka. AMD stanowi najczęstszą przyczyną poważnych zaburzeń widzenia lub ślepoty, szacuje się, że do 2050 r. nawet 77 mln Europejczyków zostanie dotkniętych tym problemem. Konsekwencje AMD niosą ze sobą znaczne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa. Oczekuje się, że coraz częstsze występowanie tej choroby pochłonie znaczne ilości zasobów i funduszy opieki zdrowotnej w całej UE.

2022-08-29

78 854 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę odnotowano w pierwszej połowie sierpnia tego roku. W ubiegłych sezonach tak wyraźny wzrost występował najwcześniej w ostatnim tygodniu miesiąca. W tym sezonie z darmowych szczepień będą mogły skorzystać wyłącznie kobiety w ciąży oraz osoby w wieku od 75 lat. Zaplanowano także częściową refundację tej metody profilaktyki dla dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do pełnoletności oraz dorosłych szczególnie narażonych na ciężki przebieg i niebezpieczne powikłania pogrypowe. W tym roku szczepienie przeciw grypie będzie można przyjąć w aptekach, przychodniach POZ i innych placówkach, które podpiszą wymaganą umowę z NFZ.

2022-08-26

W ostatnich latach wprowadzono wiele rozwiązań systemowych, które mogą znacząco uprościć proces realizacji szczepień, a w efekcie podnieść poziom wyszczepialności przeciw ważnym chorobom zakaźnym. Jedną z kluczowych zmian było zaangażowanie farmaceutów w akcje szczepień przeciwko COVID-19 i grypie. Przyszła pora, aby docenić aptekarzy za ich pracę w sezonie 2021/2022. Rusza konkurs „ReFarmatorzy 2021/2022”, który ma wyróżnić najbardziej zaangażowanych farmaceutów szczepiących przeciwko COVID-19, grypie oraz wykonujących usługę przeglądów lekowych. Zgłoszenia można nadsyłać do 8 września.Przedmiotem konkursu jest wyłonienie liderów wśród farmaceutów, którzy w swojej pracy angażowali się w rozwój polskiego sektora farmaceutycznego i zaszczepili największą liczbę osób przeciwko COVID-19 i grypie oraz zrealizowali najwięcej przeglądów lekowych. Udział farmaceutów w konkursie ma charakter wyłącznie indywidualny. Organizatorem konkursu jest Związek Zawodowy Pracowników Farmacji we współpracy z Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy. 

2022-08-26

Prawie jeden na trzech Europejczyków (29%) twierdzi, że obecnie sypia gorzej niż przed pandemią COVID-19. Wśród Polaków ta wartość jest jeszcze wyższa, gdyż obniżenie jakości snu po pandemii potwierdziło aż 34%. Zaledwie 22% Europejczyków twierdzi, że regularnie przesypia całą noc bez przerwy. Z jakich przyczyn to wynika? Średnio co trzeci Europejczyk martwi się kwestiami związanymi z życiem codziennym. Prawie połowa (47%) Polaków ma z tego powodu problemy ze snem. Kobiety (38%) znacznie częściej niż mężczyźni (29%) nie śpią z powodu myśli związanych z codziennymi zmartwieniami.

2022-08-23

Opublikowana 22 sierpnia 2022 r. wrześniowa lista leków refundowanych zakłada, że pacjenci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), którzy mają udokumentowane przeciwwskazania do zastosowania leku dotychczas refundowanego, podawanego we wkłuciach dooponowych, otrzymają dostęp do leczenia doustnego. Program lekowy, w ramach którego chorzy na rdzeniowy zanik mięśni otrzymują refundowany nusinersen, podawany we wkłuciach do kanału kręgowego, funkcjonuje w Polsce od początku 2019 r. Z leczenia korzysta około 800 pacjentów, co oznacza, że dla ponad 200 chorych istnieje niezaspokojona potrzeba dostępu do innej opcji terapeutycznej. Część z tych chorych nie jest leczona, część stosuje leczenie doustne w ramach badań klinicznych lub programu wczesnego dostępu do leczenia.

2022-08-22

Według różnych danych, problem niedożywienia dotyka od 30% do 85% pacjentów onkologicznych. Szacuje się, że prawie co piąta osoba z nowotworem umiera nie bezpośrednio z powodu choroby, lecz właśnie z powodu niedożywienia. – Niedożywienie nie zaczyna się tam, gdzie kończy się życie pacjenta onkologicznego, tylko tam gdzie zaczyna się choroba onkologiczna – mówił prof. Przemysław Matras, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego z I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, podczas XII Letniej Akademii Onkologicznej, której partnerem była Fundacja Nutricia.

2022-08-19

Niewłaściwa dieta oraz zbyt mała podaż płynów w upalne dni mogą nieść nieprzyjemne konsekwencje. Wysoka temperatura sprzyja powstawaniu obrzęków. Jest to problem, z którym szczególnie często borykają się kobiety, odczuwając puchnięcie nóg w czasie gorących dni.

Dzieje się tak dlatego, że żyły ulegają rozszerzeniu i dochodzi do zalegania krwi w dolnych partiach ciała. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe mogą jeszcze nasilić te nieprzyjemne objawy. Jeśli nawodnienie nie jest wystarczające, to organizm bardziej oszczędza i gromadzi obecną w nim wodę, następuje jej zatrzymywanie, co w konsekwencji prowadzi do obrzęków ciała – tłumaczy Ewa Glońska-Strączek, pedagog zdrowia, psychodietetyk, pielęgniarka oddziałowa z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii w Bielsku-Białej, Grupa American Heart of Poland.

reklama ...
2022-08-11

Szczepienia na grypę w sezonie jesienno-zimowym będą prowadzone w aptekach i podstawowej opiece zdrowotne. Żadna z osób, które zgłosi się na szczepienie, za samą usługę nie zapłaci. Koszt usługi bierze na siebie państwo.

Widzimy bardzo duże zainteresowanie. Zabezpieczyliśmy ok. 2 mln szczepionek, ale na pewno ich nie zabraknie – zapewniał podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia wiceminister Maciej Miłkowski.

2022-08-10

Dopuszczenie każdego leku do obrotu wiąże się z przeprowadzeniem badań klinicznych, w których udowodni się jego bezpieczeństwo i skuteczność. W czasopiśmie International Journal of Cancer opublikowano artykuł, w którym sprawdzono, jaka część leków onkologicznych testowanych w badaniach klinicznych pierwszej fazy ma szansę na dopuszczenie do leczenia. Badania pierwszej fazy mają na celu wstępną ocenę bezpieczeństwa danego preparatu.

2022-08-05

Amerykańska organizacja United States Preventive Services Task Force (USPSTF) regularnie ustala i publikuje zalecenia dotyczące działań profilaktycznych. Jej ostatni raport dotyczy stosowania witamin, minerałów i suplementów wielowitaminowych w zapobieganiu rozwojowi nowotworów i chorób układu krążenia. Aktualizację raportu z 2014 r. opublikowano po analizie 84 badań, w tym 78 z randomizacją. Dla większości witamin dowody są zbyt słabe, aby określić stosunek korzyści i ryzyka ich stosowania.

2022-08-01

Światowy Dzień Raka Płuca

Przełom w leczeniu

W Polsce rak płuca jest nadal najczęściej występującym nowotworem złośliwym i najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów zachorowalność na raka płuca w Polsce w ciągu roku wynosi około 22 tys. A zgodnie z prognozą w 2025 r. może ona wzrosnąć nawet do 23,5 tys.  Jeszcze do niedawna trwałe wyleczenie raka płuca było prawie niemożliwe. Obecnie dzięki terapii uzupełniającej w postaci leku celowanego, wprowadzonej na wczesnym etapie zaawansowania choroby po radykalnej resekcji guza u pacjentów z mutacją w genie EGFR, możemy mówić już nie tylko o dążeniu do poprawy wskaźnika przeżyć 5-letnich, ale nawet o znamiennym zwiększeniu możliwości wyleczenia.

2022-07-29

Pracownicy ochrony zdrowia i pacjenci czekają na rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zapobiegania grypie w nadchodzącym sezonie. Środowiska farmaceutów i pacjenci pytają, jak ma wyglądać organizacja szczepień w najbliższym sezonie 2022/2023. Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się zmiana przepisów dotyczących szczepień wykonywanych w aptekach. Dlaczego? Pacjent nie ma możliwości realizacji szczepienia w aptece na takich samych zasadach, jak w przychodni. Farmaceuci mogą szczepić, ale nadal nie wiadomo, kto będzie musiał zapłacić za to szczepienie – pacjent z własnej kieszeni, czy też budżet państwa. 

Copyright © Medyk sp. z o.o