2023-03-15 Artykuł

Badanie obserwacyjne wyrobu medycznego Neobianacid

Rozmowa z Andrea Cossu, Dyrektorem Medycznym Grupy Aboca

Wyrób medyczny Neobianacid, jeden z produktów w portfolio firmy Aboca, jest przeznaczony dla osób z zaburzeniami układu pokarmowego. W jakich dolegliwościach można go stosować?

Andrea Cossu, Dyrektor Medyczny Grupy Aboca: Wyrób medyczny Neobianacid, na bazie synergicznego kompleksu molekularnego polisacharydów i minerałów Poliprotect, wykazuje wysokie bezpieczeństwo, tolerancję i korzyści kliniczne podczas  stosowania w chorobie refluksowej przełyku i dyspepsji (niestrawności).  Choroba refluksowa przełyku (GERD) i dyspepsja czynnościowa (FD) są bardzo często występującymi schorzeniami. Szacuje się, że dotyczą aż 40% całej populacji.

W szczególności częstość występowania GERD jest wysoka u kobiet w ciąży oraz u osób z nadwagą i otyłością. Przy leczeniu powyższych schorzeń powszechne jest samodzielne stosowanie środków ochrony błony śluzowej (Mucosal Protective Agents – MPA) lub łączenie ich z inhibitorami pompy protonowej (IPP).

 

W styczniu tego roku na łamach czasopisma naukowego „Frontiers” opublikowano wyniki badania obserwacyjnego dotyczącego produktu Neobianacid. Jaki był cel tego badania i w jaki sposób zostało ono przeprowadzone?

Andrea Cossu, Dyrektor Medyczny Grupy Aboca: Celem badania było dostarczenie dowodów klinicznych dotyczących stosowania i potencjalnych korzyści lub zagrożeń związanych z wyrobem, pochodzących z analizy danych Real World, zebranych przez Uniwersytet w Mediolanie, Wydział/Ośrodek Nauk Biomedycznych, Chirurgicznych i Stomatologicznych za pomocą zwalidowanych pod względem powtarzalności kwestionariuszy. W szczególności przeprowadzone badanie oceniało postrzeganą skuteczność, bezpieczeństwo i sposób stosowania wyrobu Neobianacid przez pacjentów, lekarzy i farmaceutów.

Copyright © Medyk sp. z o.o